NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

MENASOR

GRUPP: BEDRAGARNA
FUNKTION: KRIGARE

"Krossa alla Autoboter!"

Typ: En ohygglig maskin som krossar allt i sin väg. Menasor är Bedragarnas ultimata vapen, eller han borde åtminstone vara det. Men under hans tjocka pansar finns ett sinne fyllt av konflikter och osäkerhet. Alla hans handlingar är resultat av inre strider. Menasor är designad att kombinera tankar från sina fem Stunticon-komponenter - Motormaster, Dead End, Breakdown, Dragstrip och Wildrider - till en enda tänkande förstörelsemaskin. Men Motormaster är så illa omtyckt av de andra fyra att Menasor blir lidande av det. Han försöker utföra sina uppgifter på bästa sätt, men ibland blir det nästan "kortslutning" och Menasor kan ge sig på nästan vem som helst i sin närhet. Då brukar han ta sig åt huvudet för att försöka få ordning på sina tankar. l de här lägena är han lika bångstyrig som ett barn - och som mest farlig.

Egenskaper: Menasor har en enorm styrka - han kan slå till med en kraft av 140 ton. Hans rustning är nästan ogenomtränglig. Han använder Motormasters cyklonpistol för att skjuta rakt igenom Autoboternas barriärer och bär ett silversvärd med sig för att kunna hugga sönder eventuella överlevande.

Svagheter: Menasors kluvna personlighet är ofta ett allvarligt handikapp för honom. Hans långsamma framfart gör honom lätt att träffa - men han är trots detta en rätt svår nöt att knäcka.

Publicerad i: Transformers 12/1988

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net