NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

OPTIMUS PRIME

TILLHÖR: AUTOBOTERNA
FUNKTION: LEDARE FÖR AUTOBOTERNA

"Alla tänkande varelser har rätt att vara fria!"

Karaktär: Om han hade fötts på jorden hade han blivit läkare, mekaniker, forskare och krigare. Men på Cybertron är det ingen skillnad mellan dessa yrken. Så Optimus använder sin kunskap till att hela och reparera - vilket är samma sak för Autoboterna - för att förbättra världen omkring sig och, om nödvändigt, för att strida. Ifråga om kraft och intelligens har han ingen motsvarighet. Han har samma starka personlighet som Abraham Lincoln. Han kan vara synnerligen vänlig och hans medkänsla med allt som lever är gränslös - detta gäller även för varelser på jorden. Men han strider oavbrutet för de svaga och försvarar det han tror på. För att uppnå en varaktig fred, vet Optimus att han måste besegra Bedragarna en gång för alla!

Egenskaper: Som robot kan Optimus delas upp i tre komponenter. Han har en oerhörd kunskap och styrka. Han kan lyfta 2.000.000 kg och ett slag av hans näve utvecklar en kraft av 6.000 kg per kvadrattum. Han har ett lasergevär och kan bränna hål i en av Bedragarnas jetfighters på 5 mils avstånd, mycket tack vare sin extremt exakta visuella fokuseringsförmåga. Hans förnämsta hjälpmedel, Roller, ser ut som något slags liten kärra som han använder för att diskret kunna slinka in bakom fiendelinjer med. Han kan hålla radiokontakt på ett avstånd av 200 mil. När han har Roller utplacerad någonstans, är det som om han var där själv. Han kan med fjärrstyrning sköta sin Combat Deck-modul på ett avstånd av 450 meter. Auto-Launchern som sitter på Decket kan utnyttja olika former av artilleri och strålningsvapen, inklusive de flesta av de typer som de andra Autoboterna använder. Launchern innehåller också en avancerad griparm som gör att laddning och vapenskifte kan ske automatiskt. Kommunikationsantennen som sitter på Launchern utgör en länk mellan Optimus och alla hans Autobot-kamrater inom en radie av 8 mil. Den kan även överföras på en satellit, vilket drastiskt utökar dess kommunikationsrnöjligheter.

Svagheter: Trots att Optimus Prime kan fungera som tre skilda moduler, påverkas de två övriga delarna om en av dem skadas. Roller är särskilt sårbar, speciellt bakom fiendelinjerna där han ofta befinner sig. Men Optimus-modulen är den klart viktigaste av de tre. Han skulle kunna överleva utan de andra två, men han är livsnödvändig för dem. I övrigt kan man säga att den enda svagheten man kan hitta hos Optimus Prime är hans nästan överdrivet starka medkänsla med andra. Han vore effektivare som militär ledare om han var lite mer hänsynslös... men då vore han ju inte Optimus Prime.


Publicerad i: Transformers 5/1987 (en annan version publicerades i 4/1989)

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net