NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore

About cookies

A "cookie" is the name given to a small piece of information stored on the user's computer. There are two types of cookies - temporary cookies, and cookies that are stored on the user's computer. Cookies that are stored are used to for things like showing what's new on a website since your last visit. In that case the cookie stores the time for your last visit.

The NTFA website currently utilizes stored cookies for two areas of use:
1) On the NTFA Forums cookies are used to remember your member ID and password, last visit times and other preferences.
2) Outside the NTFA Forums cookies are sometimes used to remember if you've specified that you want to read pages in a specific language (very few pages are language-sensitive yet).

This is not used to collect any other information from you and the NTFA website will only access the cookies set by itself. No other information can be read from your computer.

On the NTFA Forums, you can elect not to store your member ID and password in a cookie when you log in. Your forum password is encrypted for extra security.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator, dvs. din dator. Det finns två olika typer av cookies. Temporära och sådana som lagras på din dator. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en hemsida sedan du sist var där. I cookien står då senaste besöksdatum.

NTFA:s webbplats använder sig för närvarande av lagrade cookies för två användningsområden:
1) På diskussionforumet används cookies för att komma ihåg din användaridentitet och lösenord, tidpunkten för ditt senaste besök, och diverse inställningar.
2) Utanför diskussionsforumet används cookies för att komma ihåg om du angett att du vill läsa sidor på ett visst språk (bara ett litet fåtal sidor är språkkänsliga än så länge).

Cookien används inte för att samla in någon annan information om dig, och webbsajten kan bara komma åt cookie-information som den själv sänt över till din webbläsare. Ingen annan information hämtas från din dator.

På diskussionsforumet kan du välja att inte spara din användaridentitet och ditt lösenord i en cookie genom att välja bort det alternativet när du loggar in. Ditt lösenord på diskussionsforumet är krypterat för extra säkerhet.


This page was created by Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net.

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net