NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Transformers-artiklar

På den här delen av sajten kommer jag publicera artiklar som går djupare in på olika aspekter av Transformers... I första hand kommer jag fortsätta med de artiklar som jag skrev för de nordiska Transformerstidningarna under 2003, men det kan också bli en del andra dokument, allt eftersom jag kommer på olika saker att skriva om.

Vi börjar med en serie artiklar om de många olika tekniker som Transformers utvecklat. Att de kan förvandla sig från robotar till vardagliga ting som bilar, flygplan, kassettbandspelare och så vidare känner alla till, men det är långt i från den enda teknik de har tillgång till. Deras långvariga strider har drivit de kämpande styrkorna att utveckla många andra tekniker, i förhoppning om att skaffa sig ett övertag över sina fiender och vinna kriget. Jag kommer gå igenom många av dem här, men innan jag gör det kan det vara lämpligt att titta närmare på hur Transformers fungerar överhuvudtaget...

Transformers fysiologi
Specialförmågor: Kombinator-teknik

Fler artiklar kommer så småningom.


This page was created by Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net.
The last revision was made on Monday, July 12, 2004

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net