NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore

Transformers specialförmågor – Kombinationsteknik

Förmågan att förvandla sig är redan i sig själv en fantastisk tillgång för Transformers. Tack vare den kan de snabbt färdas från en plats till en annan utan att de behöver ta andra fordon till hjälp, vissa Transformers förvandlar sig till sina egna vapen, och för de flesta fungerar dessutom de alternativa formerna som förklädnad, då de förvandlar sig till alldagliga saker som ingen skulle misstänka för att vara robotar.

Men för att någon av de stridande sidorna ska kunna vinna det långvariga kriget räcker det inte med att bara kunna förvandla sig, utan det behövs någonting extra som ger dem ett övertag över sina motståndare. Detta har lett till att både Autoboter och Decepticoner har utvecklat många andra specialförmågor.

Superrobotar

Devastator
Devastator

En av de första specialförmågorna var kombinationsteknik. Kombinationstekniken, som först utvecklades av Decepticonerna (och senare kopierades av Autoboterna), gör det möjligt för en grupp av kombinator-robotar – vanligtvis fem eller sex stycken – att koppla ihop sig till en superrobot, där varje gruppmedlem blir till en arm, ett ben, eller någon annan del av superrobotens kropp.
Superrobotar är mycket större än vanliga Transformers, och är specialdesignade för att kanalisera energin från alla de ingående medlemmarna, vilket ger dem enorm styrka och mycket större stryktålighet än vanligt.

Många superrobotar, som t.ex. Devastator, är designade så att alla gruppmedlemmar har bestämda positioner som inte går att ändra, medan flera senare modeller är konstruerade så att armar och ben kan byta plats med varandra vid behov. En grupp som flitigt utnyttjar möjligheten att skifta plats på komponenterna är Seacons, där de fem mindre medlemmarna inte bara kan bli till en arm eller ett ben, utan också ett av superroboten Piranacons vapen. Genom att de skiftar plats med varandra får Piranacon fem olika handeldvapen att välja mellan.
Seacons tillhör dock undantagen. Det är sällan som det ger någon stor taktisk fördel att låta komponenterna byta plats, så även i de grupper där medlemmarna har förmågan att byta plats med varandra brukar de flesta hålla sig till en standardkonfiguration.

Predaking i strid med Defensor och Superion
Predaking i strid med Defensor och Superion

Superrobotarna skulle vara de perfekta krigsmaskinerna om det inte vore för att de har en mycket stor svaghet. Samtidigt som gruppmedlemmarna kombinerar sig och bildar superrobotens kropp, så kopplas även deras personlighetskretsar ihop. Deras sinnen blandas och bildar en helt ny individ, med egen personlighet, egen vilja och egna tankar. Problemet är att det är svårt att få så många viljor att samsas – alla har sina egna idéer och reagerar på olika sätt i olika situationer. Därför begränsas den förenade individens sinne av vad medlemmarna kan komma överens om, och resultatet blir ofta att superrobotarna bara klarar av de allra enklaste handlingar, som att slåss och förstöra.
Decepticonerna har störst problem med att få sina superrobotar att fungera bra. Många av deras superrobotar är trögtänkta och måste hållas under ständig uppsikt så de inte förstör något viktigt. Men även Autobotsidan har problem – även om till exempel Superion är rätt intelligent, så är han ganska enkelspårig och har svårt att koncentrera sig på andra uppgifter än strid.

Andra kombinationer

För att komma förbi problemet med de trögtänkta superrobotarna har man på senare år experimenterat med andra typer av kombinationer, som bara består av två komponenter – det kan vara två Transformers, eller en Transformer och en livlös komponent. Dessa kombinationer skiljer sig från de traditionella superrobotarna genom att det inte bildas någon ny personlighet när komponenterna förenas, utan superroboten styrs av en av de två kombinator-robotarna.
Sådana superrobotar blir inte lika stora, men har fortfarande större styrka, stryktålighet och eldkraft än en vanlig Transformer, och den stora fördelen är att de fortfarande har kvar full tankeförmåga. Powermaster Optimus Prime är ett exempel på en sådan superrobot – samtidigt som han blev till en Powermaster byggdes han om så att han kunde kombinera sig med sin trailer, vilket gjorde honom dubbelt så stor och fyrdubblade hans styrka!

Requiem Blaster
Requiem Blaster

Kombinationstekniken har också andra användningsområden – det finns grupper där två eller tre robotar kan kombinera sig och bli till fordon, vapen och andra föremål. Precis som med superrobotarna får sådana föremål ofta egenskaper utöver de vanliga.
I den äldre Transformersserien fanns det t.ex. två Decepticons – Darkwing och Dreadwind – som på egen hand förvandlade sig till vanliga flygplan, men genom att kombinera sig bildade de ett rymdplan, vilket gjorde det möjligt för dem att färdas genom yttre rymden.
Vi hittar andra exempel i Transformers: Armada, där det finns flera Minicongrupper som kan gå samman till större föremål, som svärdet Star Saber, skölden Skyboom och det kraftfulla energigeväret Requiem Blaster.

Kombinationsgnistan

Att bygga en superrobot är en tidskrävande process. Till att börja med är det inte alla Transformers som är lämpade att bli kombinator-robotar, utan de måste genomgå flera undersökningar så att man är säker på att de klarar av de fysiska och psykiska påfrestningar det innebär att byggas om till kombinator-robot. De tidigaste experimenten resulterade i att åtskilliga försöksrobotar blev funktionsodugliga eller sinnessjuka, innan man förstod hur påfrestande ombyggnationen är.
När man väl valt ut ett antal individer för att bli en ny superrobot, så måste deras kroppar byggas om och deras datahjärnor modifieras. Kropparna utrustas med elektromagnetiska kopplingar, och nya elektro-nervbanor. En av medlemmarna förses dessutom med en omsorgsfullt finjusterad hyperprocessor där medlemmarnas sinnen blandas och formar superrobotens personlighet.

Inferno och Hot Shot sammanlänkade
Inferno och Hot Shot sammanlänkade

Så fungerar det normalt, men i Transformers: Energon har Autoboterna fått tillgång till en betydligt snabbare metod. När en ny typ av fiender dök upp – robotar kallade Terrorconer, som får sin kraft direkt från Unicron – kallades Optimus Prime till Cybertrons inre för att få Matrisen uppgraderad med en ny förmåga som kallas Kombinationsgnistan.
Redan innan uppgraderingen kunde Matrisen användas för att manipulera mekanik och elektronik i viss omfattning (en förmåga som Optimus använder för att reparera skadade Autoboter), men i och med att den utrustades med Kombinationsgnistan blev den tillräckligt kraftfull för att låta Optimus att bygga om Transformers till kombinator-robotar på ett ögonblick!
Optimus Prime utnyttjade sin nya kraft för att ge flera av sina närmaste män förmågan att gå samman två och två.

Fotnot: När du läser om Transformers på Internet är chansen stor att du kommer stöta på ett annat ord för superrobot: gestalt. Det är ingen officiell term, men ordet används ändå flitigt av Transformersfans över hela världen – mycket oftare än "superrobot". Ordet kommer från psykologins gestaltteori, som mycket förenklat handlar om att helhetsintrycket av någonting är större än dess beståndsdelar. Och den beskrivningen stämmer ju bra på superrobotarna, som är större och starkare än vad gruppmedlemmarna är var för sig!


This page was created by Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net.
The last revision was made on Monday, July 12, 2004

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net