NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore

Transformers Fysiologi

Transformers brukar ofta beskrivas som robotar, men det är ett påstående som egentligen inte är helt korrekt. Visserligen har de mekaniska kroppar som rör sig med hjälp av kugghjul och hydraulik, men normalt när vi pratar om en robot så tänker vi på en maskin vars handlingar styrs av en programmerad datorhjärna. Så är inte fallet när det gäller Transformers. Här finns det något annat i bakgrunden, något som ger varje invånare från planeten Cybertron förmågan att lära sig nya saker, forma nya uppfattningar och fatta beslut utifrån tidigare erfarenheter – något unikt som gör varje Cybertronier levande!

Gnistor och protoformer

Gnista
Gnista
Den viktigaste komponenten hos en Cybertronier är också den märkligaste. En gnista är ett litet klot av en okänd form av energi som ger varje Cybertronier liv och personlighet. Ingen vet var dessa gnistor kommer ifrån eller hur de kan ge upphov till liv, även om det finns de som tror att gnistorna är Matris-energi från Primus – Cybertrons skapare, enligt mytologin.

En Cybertronier börjar vanligen sitt liv som en protoform – ett skelett av delvis färdigformade kretsar. Dessa protoformer förvaras i stasiskapslar fyllda med en näringsrik gelé som skyddar kretsarna och håller dem vid "liv". När en protoform tillförs tillräckligt mycket energi bildas en gnista i kroppen.

Den äldsta och mest pålitliga metoden för att ge protoformen dess gnista är med hjälp av Matrisen (kommande artikel), men det finns också andra, mindre pålitliga metoder, som t.ex. att tillföra protoformen en hög dos koncentrerad energon (kommande artikel) vars energivåglängd ändrats för att simulera Matrisen. Denna metod är effektiv men enormt energikrävande, så man undviker att använda den om möjligt. (Decepticonerna, som inte har tillgång till Matrisen, har dock inget annat val än att använda den här metoden).

Protoform
Protoform
När gnistan tar form i kroppen påbörjar den en process som modellerar om kroppen och skapar den blivande Cybertronierns robot- och förvandlingsformer. Det är möjligt att styra vilka former en protoform kommer få, genom att man programmerar den med förutbestämda former innan den ges liv. I annat fall tar kroppen form på "naturlig väg".
Gnistan själv tar plats i en komponent kallad gnistkärna eller laserkärna. Gnistkärnan är en av de bäst skyddade delarna i Cybertronierns kropp, och så länge den är intakt och har tillräckligt med energiförsörjning går det alltid att återuppbygga Cybertroniern. Om en Cybertronier tar väldigt mycket stryk kan gnistkärnan strypa energitillförseln till resten av kroppen, för att säkerställa sin egen överlevnad. Cybertroniern går då in i stasislås, ett tillstånd som kan jämföras med koma.

Inte alla Transformers börjar sitt liv som protoformer. Det är också möjligt att bygga en färdig robotkropp som ges liv på samma sätt som protoformerna, d.v.s. med hjälp av Matrisen eller en kraftfull dos energon. I dessa fall tar gnistan plats direkt i den färdiga gnistkärnan, och ger robotkroppen liv.

Det sägs att vissa gnistor har speciella krafter, som ger dess ägare krafter bortom deras design. Det är omtvistat huruvida det verkligen är gnistorna som ligger bakom dessa "superkrafter", men det är väl känt att vissa Cybertronier har krafter som inte kan förklaras. Det kanske mest kända fallet är Skywarp, som har förmågan att teleportera sig över en sträcka av 4 kilometer. Skywarp har fått utstå ett stort antal undersökningar, men Decepticonernas forskare har trots det inte lyckats förklara eller kopiera hans förmåga.

Transformation

Wheeljack transformerar sig
Wheeljack transformerar sig
De flesta Cybertronier skapas med förmågan att förvandla sig – transformera sig – till minst en alternativ form. Dessa alternativa former kan ha vitt åtskilda användningsområden, men vanligen används de för förflyttning, strid och/eller förklädnad.

Hur transformationsförmågan först utvecklades är höljt i tidens dunkel, men de som tror på Primus som Cybertroniernas skapare menar att det var han som gav dem förmågan, för att göra dem effektivare och höja deras stridsförmåga. Oavsett hur förmågan uppkom så är den hårdkodad hos varje naturligt skapad Transformer, vilket gör det lika naturligt för dem att transformera sig som att höja en arm eller lyfta en fot – förvandlingen startas genom att man bara tänker tanken. Detta är dock under förutsättning att Transformern inte är så svårt skadad att det blir omöjligt att förvandla sig.
För att underlätta transformationen är det möjligt att programmera in förvandlingssekvensen i en Transformers diagnostiska dator. Då kan transformationen startas med hjälp av ett röstkommando – en "aktiveringskod" – som gör att datorn tar över och genomför alla steg. På detta sätt kan Transformern förvandla sig även om han koncentrerar sig på någonting annat, eller om han är för svårt skadad för att förvandla sig på egen hand.
Det är också vanligt att man använder sig av aktiveringskoder under en period direkt efter att man har fått en ny form, innan kroppen hunnit vänja sig vid hur den nya förvandlingen går till.

Annan fysiologisk information

Decepticoner dricker flytande energon
Decepticoner dricker flytande energon
Alla Cybertronier är försedda med reparationssystem som reparerar de skador de ådragit sig, även om det inte går särskilt snabbt och hastigheten är beroende av hur svårt skadade de är och hur mycket bränsle de har kvar.
Cybertronier är väldigt stryktåliga, och även om de kan ta skada i strid så är det få skador som är dödliga – de flesta typer av kroppsliga skador går att reparera. Gnistkärnan är mycket väl skyddad, men alla skador som påverkar offrets nervkretsar kan vara dödliga.

Cybertronier behöver energi för att fungera, och deras huvudsakliga energikälla är energon (kommande artikel). Det finns många olika sätt för Cybertronierna att ta in energon: De kan t.ex. ta in det genom bränsletankar i sin alternativa form, direkt genom munnen, eller genom att aktivera speciella absorbtionskretsar.


This page was created by Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net.
The last revision was made on Sunday, February 29, 2004

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net