NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

PIRANACON

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: SEACONS
FUNKTION: SJÖSTRID

"Att leva är att jaga; att jaga är att leva!"

Typ: Som en levande inkarnation av de sex olika och ofta inbördes stridande Seacons, kan Piranacon få en att tro att hans sexdelade hjärna måste vara splittrad och störd. Men det stämmer inte alls. Seacons älskar i grund och botten det de gör, och det de gör bäst är att jaga. Piranacon är det tydligaste beviset för denna talang. Från det ögonblick då Seacons går samman till denna bjässe, börjar jakten. När Piranacon har hittat och krossat ett hjälplöst byte, börjar han omedelbart leta efter ett nytt. Han kommer att fortsätta i samma stil tills hans bränsle tar slut (vilket det oundvikligen kommer att göra, eftersom han aldrig tar en paus för att skaffa ny energi), eller tills någon stoppar honom (vilket, med tanke på hans makalösa krafter, sällan händer). Vanligtvis ställer Seacon-ledaren Snaptrap ett internt tidur i förväg, innan man går samman, för att försäkra sig om att Piranacon automatiskt upplöses i sina sex Seacon-delar längre fram. Piranacon är så inriktad på att utföra sitt uppdrag, att han kommer att fösa undan - i värsta fall slå undan - alla Bedragare som försöker tala med honom om något annat. Många av hans kamrater har fått sina kretsar rubbade bara genom att fråga Piranacon om han vill få sina leder smorda eller någon liknande oskyldig fråga. "Jag önskar att jag hade tusen sådana som han", säger Bedragarnas ledare Megatron med ett leende.

Egenskaper: Piranacons styrka är enorm. Han kan lyfta upp till 4.000.000 ton och anlitas därför alltid när stora fartyg ska hivas upp ur havet. Han fungerar perfekt ner till 3.000 meters djup. Hans maxhastighet på land är futtiga 25 km/tim och i vattnet 15 km/tim, men eftersom han är i det närmaste osårbar, behöver han inte kunna röra sig snabbare för att kunna undvika fienden. Han har en kraftfull kanon som avfyrar våldsamma metallförstörande saltbaserade granater.

Svagheter: Piranacon har inga kända fysiska svagheter. Hans enkelriktade hjärna hindrar honom ofta från att ta emot råd och hjälp från andra, vilket är en brist hos honom. Han äventyrar sin hälsa genom att inte se om sina grundläggande behov, som att fylla på bränsle och ta bort rostfläckar.

Publicerad i: Transformers 2/1991

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net