NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

NOSECONE

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: TECHNOBOTERNA
FUNKTION: ATTACKFORDON
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: HEADMASTERS # 1

"Det är inte den som är snabbast som räknas, utan den som når målet."

Typ: Som ett resultat av en mycket disciplinerad träning i det farliga men livsviktiga jobbet i värmeenergimagmagruvorna på Cybertron utvecklades Nosecone till en mycket försiktig krigare. Han är långsam men metodisk med allt han gör, han står emot fiendeartilleri med samma lugn som när han bevisar sin skenbara lathet för sina kritiserande kolleger. Hans försök att förklara sin försiktiga taktik faller oftast för döva hörselmoduler och frambringar ett gott skratt. Men Nosecone inser inte att de bara har lite kul på hans bekostnad. Autoboterna uppskattar resultat, och när Nosecone förvandlar en fiendebefästning till stål-schweizerost, är resultatet av hans verk omisstagligt... och återförandet av respekten mot honom uppenbar.

Egenskaper: Som fordon är Nosecones mest säregna kännetecken även hans största tillgång: hans durabylliumstål-legerade borr kan tränga igenom nästan alla material och är i stort sett oförstörbar. Han bär även två raketdrivna missiler som använder ett kamerastyrt spårningssystem till att låsa på målet. Han är långsam men med sina larvband kan han ta sig upp för vilka backar som helst. Som robot bär han en röntgenlaserpistol. Han går samman med sina Technobotkolleger och bildar då superroboten Computron.

Svagheter: Nosecones långsamhet försätter honom ofta i problem - nämligen under fiendeartillerield. Och även om hans borr tål det mesta i artilleriväg så tål inte hans larvband lika mycket stryk, så han förblir ofta orörlig i fordonsform. Han har även en tendens till överhettning när han borrar genom väldigt täta material.


Den här faktasidan har översatts från engelska av Fredrik Åkerberg.

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net