NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

NEEDLENOSE

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: TARGETMASTERS
MÄNSKLIG KOMPONENT: ZIGZAG OCH SUNBEAM
FUNKTION: KRIGARE I LUFTEN

"Häng med eller duka under!"

Typ: Needlenose var en gång den mest kände mikrochip-utvecklaren på Cybertron. Hans "Chic Chips"-produkter till datahårdvaror var hett eftertraktade. Men, som med det mesta inom den branschen, kom det fram nya och förbättrade varor, vilket gjorde att intresset för Chic Chips svalnade. Processen påskyndades när vissa mer seriöst inriktade Transformers under ledning av Optimus Prime ifrågasatte Needlenoses affärsetik. Detta gjorde honom förbittrad, och han anslöt sig då till Bedragarna när dessa inledde sitt krig mot Autoboterna. Han har sedan dess haft rykte om sig att vara en av de mest kallhamrade Bedragare som någonsin har krossat en Autobot. Men han är mer intresserad av sättet han krossar Autoboter på än av själva resultatet.
Needlenose är binärt kopplad till nebulosierna Zigzag och Sunbeam. Zigzag var en olycklig svävarreparatör på Nebulos.
De svävare han fick i uppgift att laga var ofta sämre efter hans reparationsarbete än före. Hans kolleger retade honom för hans brist på talang. De kallade honom "Ziggy". Han såg en allians med Bedragarna som ett sätt att kunna ge igen för allt han hade fått utstå och erbjöd ivrigt sina tjänster. Bedragarnas ledare på Nebulos tackade och tog emot. När Zigzag hade genomgått den biotekniska processen, parade Scorponok honom med Needlenose. Nebulosiern tog namnet "Zigzag", vilket han tyckte lät imponerande, och det blev dessutom en ironisk kommentar till hans öknamn. Men Bedragarna upptäckte snart att han inte hade mycket att bidra med i kampen mot Autoboterna.
Sunbeam var en oansvarig strandraggare på Nebulos innan han upptäcktes av Bedragarna. Hans största ambition här i livet var att raketsurfa på de 15 meter höga vågor som årligen dök upp på Magnastranden nära hans hem. Men när han var trött på det, sökte han nya utmaningar. Så för att kunna raketsurfa i andra världar gick han med Bedragarna och genomgick den biotekniska förvandlingen. Sedan parades han ihop med Needienose och fick träning i luftstrid. Han ser krigardelen av sitt arbete som ett nödvändigt ont. Han säger: "Om jag måste klämma åt en massa Autoboter för att få surfa på kvicksilvervågorna på Cybertron, så gärna för mej!"

Egenskaper: Needlenose förvandlar sig till en fusionsdriven jetrnaskin. Hans maxflyghastighet är 4 500 km/tim, och räckvidden är 6 000 km. Han är utrustad med protonraketer. Zigzag förvandlar sig till ett dubbelt elektrostatiskt gevär som kan förgöra en mekanisk motståndare genom att förstöra dennes kretsar med elektriska impulser så att de kortsluter. Vissa av hans offer exploderar till och med. Men Zigzags träffsäkerhet är dålig, så många fiender lyckas komma undan. Sunbeam förvandlar sig till en soldriven ljuskanon. En stråle från den orsakar tillfällig blindhet hos alla som inte hinner skydda sina optiska sensorer. Needienose kan använda Zigzag och Sunbeam som robot och som jetplan. De två nebulosierna kan även gå samman och bilda ett enda vapen, som då får dubbel verkan.

Svagheter: Zigzags energi tar ofta slut innan han hinner träffa sitt mål. Sunbeams slagstyrka minskar när solen inte skiner.

Publicerad i: Transformers 4/1990

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net