NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

ONSLAUGHT

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: COMBATICONS
FUNKTION: LEDARE FÖR COMBATICONS

"Hjärnan är det bästa vapnet."

Typ: Onslaught söker perfektion. Han tror att nyckeln till om ett uppdrag lyckas eller inte är planeringen, inte själva utförandet! Så en perfekt plan garanterar en seger. Onslaught föredrar hjärnans intellektuella slagfält, där han kan gå över sina lömska intriger och putsa på dem, framför de egentliga slagfälten, där allt inte alltid utvecklar sig som man har tänkt sig. De fyra Combaticons under hans ledning anser att han en briljant, om än lite drömmande, taktiker. Onslaught intar aldrig en framskjuten position i de anfall han planerar. Han fungerar mer som observatör. Men om det behövs, är han en rasande krigare som kan skrämma den hårdaste motståndare! Denna sida hos honom kan överraska en del av hans Bedragar-kamrater, men de som inser att raseriet ofta kommer av att en utarbetad strategi inte fungerar som den är tänkt, har lättare att förstå honom.

Egenskaper: Som robot-trailer kan Onslaught köra i 160 km/tim. Hans räckvidd är 4500 kilometer. Han kan avfyra fotonraketer med en räckvidd av 1000 mil. Varje raket innehåller tre fristående granater, där var och en av dem har en sprängverkan på 3000 ton TNT. Som robot använder han ett ljud-bedövningsgevär, som kan krossa en bergssida med en enda träff. Han går samman med sina Combaticon-vänner till jätteroboten Bruticus.

Svagheter: Onslaught har ofta en övertro på sina planer och följer dem ibland alltför länge utan att improvisera. Elektromagnetisk störning kan påverka träffsäkerheten hos hans robotar.

Publicerad i: Transformers 2/1989

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net