NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

OPTIMUS PRIME

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: POWERMASTERS
MÄNSKLIG KOMPONENT: HI Q
FUNKTION: AUTOBOTERNAS LEDARE

"Alla varelser har rätt att vara fria."

Typ: Vis, lärd, soldat... Optimus Prime är allt detta och mycket mer. För fredsälskande varelser över hela galaxen är den beundrade Autobotledaren en levande frihetssymbol ... en fyrbåk som sprider ljus i ett universum som härjas av mörkrets krafter. För sina undersåtar är han en bottenlös källa av inspiration och mod, ur vilken de kan hämta styrka. Och för de ondskefulla Bedragarna är han den kraft i universum som kan krossa deras drömmar om galaktiskt herravälde. Han har vigt sitt liv åt att skydda alla livsformer ... mekaniska eller organiska. Hans visdom och medkänsla är legendarisk. Även om ödet har satt honom på en destruktiv och farofylld stig, är hans största önskan att bringa fred och harmoni till alla befolkade världar.
Optimus Prime är binärt bunden till Hi Q, en humanoid vars geni på dataprogrammeringsfronten var välkänt på hans hemplanet Nebulos. Där ansvarade han för Hi Q Industrial Research Complex, ett företag som producerade många av de tekniska uppfinningar som under de senaste decennierna dramatiskt hade förbättrat livskvalitén för nebulosierna. När han hjälpte Autoboterna med att återuppbygga Optimus Prime, fattade han beslutet att ansluta sig till dessa och försvara Nebulos mot Bedragarna. För att kunna göra det genomgick han och flera av hans anställda Powermaster-processen, som, genom bioteknik, gav dem förmågan att förvandla sig till de motorer som deras Autobot-partners behövde för att klara sig i kampen mot Bedragarna. Hi Q parades ihop med Optimus Prime, och denna kombination har visat sig vara mycket lyckosam.


Egenskaper: Optimus Prime är den starkaste och intelligentaste av alla Autoboterna. Hans strategiska, logiska och dataprogrammeraregenskaper har ingen motsvarighet bland Transformers. Han kan dela upp sig i tre moduler; robot, hjälpstation och stridstation. Förardelen av honom i långtradarskepnad är den del som normalt kallas för Optimus Prime. l denna form kan han lyfta 2.000.000 kg och utverka en kraft av 6.000 kg per kvadrattum med ett enda slag. Han har ett lasergevär med vilket han kan bränna hål i noskonen på ett Bedragarjetplan på 5 mils avstånd. Och med sina extremt skarpa optiska sensorer missar han sällan. Hans hjälp-modul (Prime-modulen) är en liten vagnliknande anordning som han förvarar i sitt långtradarsläp och emellanåt använder för att smyga sig in bakom fiendens linjer för att spionera. Han kan hålla radiokontakt på upp till 200 mils avstånd. När han har denna hjälpenhet ute på någon plats, är det som om han var där själv. Långtradarsläpet förvandlas till en stridsstationsmodul, som även tjänar som en mindre fästning. Den är utrustad med två kraftiga vanliga kanoner, två dubbla partikelstrålkanoner, en autornatkanon som avfyrar olika typer av artilleripjäser och en landningsplattform. En antenn inuti stridsstationen ger Optimus Prime möjlighet att styra den utifrån och att hålla radiokontakt med alla Autoboter inom en 8 mils radie. Antennen kan anpassas till en satellit som utökar dess verksamhetsgrad tiofalt. Som robot kan Optimus gå samman med sin släpmodul och mer än fördubbla sin storlek och fyrdubbla sin styrka.

Traditionellt har en av de mäktigaste och modigaste individerna bland Transforrners fått äran att ta hand om Skapelsematrixen, ett avancerat program i ljusmönster inom en kristall. Matrixen ger dess bärare den fantastiska förmågan att kunna skapa nya Transformers, att ge liv åt ett livlöst skal. Sedan kriget mellan Autoboterna och Bedragarna började, har Matrixen alltid funnits hos en Autobot-ledare. Den senaste ledare som har haft denna ära är Optimus Prime.

Svagheter: Trots att Optimus kan fungera som tre separat moduler, känner alla tre delar om någon av de andra skadas. Men Optimus-modulen är den viktigaste delen av denna trio. Trots att han kan klara sig utan de andra två, kan de inte överleva utan HONOM. l övrigt är hans enda svaghet en ibland allt överskuggande medkänsla med andra, något som kan göra honom sårbar. Frågan är dock om detta kan kallas en svaghet. Han hade förstås varit en mer effektiv militär ledare om han hade varit mer hänsynslös, men sådan är nu inte Optimus Prirne.

Publicerad i: Transformers 1/1991

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net