NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

COMPUTRON

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: TECHNOBOTERNA
FUNKTION: KRIGARE

"Grundlig dalaanalys är livsviktig i arbetet med en lyckad strategi."

Typ: Trots att han är beundrad för sin hängivelse, skicklighet, intelligens och sitt mod, är Computron ett bra exempel på en varelse som är alltför teknologiskt avancerad för sitt eget bästa. För flera århundraden sedan, på Cybertron, bestämde sig de fem Autoboterna som bildar Computron - Afterburner, Nosecone, Strafe, Lightspeed och Scattershot - för att de skulle anamma den nya mekaniska kombinationsvetenskapen, så att de kunde förenas och skapa en super-Autobot, detta för att effektivare kunna bekämpa Bedragarna. Scattershot insisterade dock på att denna kombination skulle vara bättre än någon annans, att var och en av de fem Autoboternas egenskaper skulle utnyttjas maximalt. Resultatet blev inte vad man hade väntat: Computron skapades, men eftersom han programmerades att ingående och uttömmande analysera all information som samtliga fem Autoboter tar in, behöver han flera minuter på sig att bilda sig en uppfattning och fatta ett beslut. Vilket beslut som helst. Givetvis fattar han bara riktiga beslut, men mycket ofta kommer de för sent för att spela någon roll. Han är uppriktigt ångerfull när detta händer, och det plågar honom att han inte kan göra något som ändrar på dessa förutsättningar. Trots allt är han dock känd och respekterad för sin skarpa hjärna. Han väljer varje ord med stor noggrannhet och precision och är mycket stolt över att när Computron talar, lyssnar alla.

Egenskaper: Computron besitter en makalös styrka. Han kan lyfta upp till 240 ton. Hans radar- och kommunikationskretsar är enastående. Han har en enorm datalagrings- och bearbetningsförmåga. Han är beväpnad med Scattershots automatiska syra-pistol som avfyrar kapslar som innehåller en kraftigt frätande vätska som dessutom är explosiv.

Svagheter: Computrons tröghet när det gäller att fatta beslut är hans mest påtagliga brist. Ibland kan han bli överhettad och kortsluta när han försöker behandla mer data än han klarar av.

Publicerad i: Transformers 2/1991

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net