NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

CUTTHROAT

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: TERRORCONS
FUNKTION: STORMSOLDAT

"Medlidande finns inte med i min vokabulär."

Typ: Cutthroat saknar fullständigt ord som nåd och medlidande i sin begreppssfär, och det är därför inte underligt att han har ett rykte om sig att vara våldsamt destruktiv. Hans framfart chockerar till och med vissa av hans Bedragar-kolleger. Han föredrar att slåss med sin motståndare tills det bara är metallskrot kvar av denne. Trots att många av de andra Bedragarna anser att han slösar en massa energifullkomligt i onödan vid sina våldsamma excesser, är det inte någon som har vågat ta upp saken med honom. De vet att om de retar Cutthroat, kan han mycket väl vända sitt hat och sin förstörelselusta mot dem.

Egenskaper: Som odjur kan Cutthroat hoppa upp till sex kilometer och, om han kommer igång ordentligt, har han setts glidflyga kortare sträckor. Han kan avfyra en våldsamt het eldsflamma ur munnen. Hans näbb, vingar och klor kan slita upp alla material utom diamant och några få sällsynta järnlegeringar. Som robot bär han en dubbelpipig magnetizer, som laddar alla metallmål de träffar med kraftiga motsatta magnetfält, så att målet bokstavligen sliter sönder sig själv. Han går samman med de andra i Terrorcons och bildar jättreroboten Abominus. Han föredrar att inte göra detta, eftersom han anser att Abominus är för "snäll" för hans smak.

Svagheter: Cutthroat använder ofta sin hopp- och glidförmåga, vilken är svårbemästrad, och detta kan få honom att hamna i situationer som är mindre angenäma. Han slösar även inte sällan med sina krafter och kan därför lida brist på energi emellanåt.

Publicerad i: Transformers 3/1990

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net