NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

DIRGE

GRUPP: BEDRAGARNA
FUNKTION: KRIGARE

"En rädd robot är en dålig robot"

Typ: Ljudet av Dirges motorer utlöser alltid fruktan hos Autoboterna. Och det är något Dirge utnyttjar mot sina fiender. Historien har visat honom att fruktan kan lamslå de starkaste militära enheter. Han behandlar fruktan med samma lidelse som en pianist smeker sina tangenter. Även hans kamrater inom Bedragarna är rädda för honom. Som Ramjet säger: "Han ger mig stora SKÄLVAN!"

Egenskaper: Som jetjaktflyg alstrar Dirges turbinmotorer ett ljus som angriper Autoboternas nervcenter. (Primärkretsarna får en elchock!) Offret blir desorienterat och förskräckt, och ett ljudangrepp från Dirge kan ge bestående men. Det gäller att hålla sig utom hörhåll. Dessutom är han bestyckad med två raketer och dubbla laserkanoner.

Svagheter: För att upprätthålla bilden av sig som tapper soldat, måste Dirge ha kontroll över situationen hela tiden. Om han förlorar kontrollen, kan han inte utnyttja sin förmåga att skrämma motståndarna. Detta har hänt flera gånger, och han har varit nära att gå under.

Publicerad i: Transformers 4/1988

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net