NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

SNAPTRAP

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: SEACONS
FUNKTION: SEACONS LEDARE
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: TRANSFORMERS # 47

"Trasiga Autoboter blir aldrig bättre."

Typ: Snaptrap fick smeknamnet "träskens slaktare" efter att han på egen hand skrotat ett helt regemente med Autoboter i det giftiga slamträsket på Cybertron. Han är ett enrobotsförstörelseteam vars programmering till synes är bestående av en befallning: krossa. Och det är precis vad han gör, skapar förödelse och kaos vart han än går. Han är en av de mest grymma och mest kallhjärtade maskinerna som någonsin tillverkats, Megatron inkluderad. Både beundrare och fiender håller med. Snaptraps stridsstrategier är en grym bekräftelse på den observationen. Med en dödlig effektivitet, avancerar han metodiskt mot fienden, svajande med huvudet från höger till vänster och nafsa på alt han ser. Han är obekymrad om motanfall eftersom han är så gott som osårbar mot fiendens eld. De som är allvarligt skadade efter hans första anfall är de han lägger störst uppmärksamhet på - han rör sig rakt mot målet så att hans nästa skott kommer att splittra denne. Han fortsätter i denna stil tills hans fiender flyr eller deras förvridna, förkolnade vrak ligger kvar på slagfältet. Som befälhavare över Seacons leder han mer genom att sätta skräck i sina underordnade än genom exempel. Hans följeslagare vet att minsta antydan till meningsskiljaktigheter leder till förintelse.

Egenskaper: Som sköldpadda är Snaptraps pansar näst intill ogenomträngligt av vapeneld. En durabyllium-stållegerad rustning skyddar honom. Han bär två ljudmodulförödande, snabbskjutande infällbara ljudgranatkanoner, åtta tornmonterade fotonstrålgluggar och en tornmonterad halvautomatisk atomkrossarkanon som han även kan använda i robotform. Han är långsam i båda formerna: hans maxhastighet är 30 km/h på land och 50 km/h som sköldpadda till sjöss. Som robot kan han även använda ett eldkrönt pyrosvärd. Han går samman med sina Seaconkolleger och bildar jätteroboten Piranacon.

Svagheter: Som sköldpadda har Snaptrap ganska tunt pansar på undersidan. Format för att han ska kunna flyta och navigera i vatten, men de gör honom också sårbar för attacker underifrån. Lyckligtvis för Snaptrap känner få av hans fiender och ännu färre av hans så kallade "vänner" till denna svaghet.


Den här faktasidan har översatts från engelska av Fredrik Åkerberg.

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net