NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

SMOKESCREEN

GRUPP: AUTOBOTERNA
FUNKTION: TAKTIKER VID AVLEDNINGSMANÖVRER

"En blick kan vara förledande, beröring kan vara dödlig!"

Typ: Oavsett om han är engagerad i ett vänligt samtal eller en rasande strid, är Smokescreen inte den han verkar vara. Snarare har han ett dolt syfte med allt han gör. l strid är hans jobb att leda fienden vilse, att förhindra att denne upptäcker vad som är i görningen förrän det är för sent att sätta in någon motattack. Det är hans jobb, och han utför det synnerligen samvetsgrant. Smokescreen är charmerande och förbindlig och kan därigenom få sina kamrater att glömma eventuella farhågor eller tvivel. Och, på Optimus Primes begäran, gör han detta till något av sitt huvudändamål, för Optimus känner att han inte ensam kan överbrygga klyftan mellan honom och hans underlydande. Underligt nog är den i Optimus ögon mest förrädiska av Autoboterna också den han litar på mest.

Egenskaper: Som bil kan Smokescreen skicka ut en svart, tjock rök från sitt avgasrör, en rök som har en förmåga att dras till metalliska föremål som till exempel en fiende Bedragare. Som robot kan han skjuta iväg kraftiga raketer från sina axelramper. Dessa raketer splittras i tusen bitar och skickar ut olika radiosignaler och skapar magnetiska fält och infraröda vågor som totalt stör fiendens radar- och andra spaningssystem.

Svagheter: Med rätt skydd kan en motståndare motstå Smokescreens många vapen, och i ett sådant läge är denne i allmänhet ordentligt illa ute.

Publicerad i: Transformers 2/1990

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net