NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

SPINISTER


GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: TARGETMASTERS
FUNKTION: ATTACKFLYGARE

"Respektera dina fienders egenskaper så som du respekterar dina egna."

Typ: Spinister är lika outgrundlig för sina Bedragar-kollegor som för sina fiender. Han säger inte mycket om sig själv och avslöjar ännu mindre. Men i strid är han lika dödlig som ett datavirus. "Jag struntar i om han aldrig mer säger ett ord, bara han fortsätter krossa Autoboter", säger Bedragarnas ledare Megatron om sin udda krigare. "Vi har tillräckligt med självtillräckliga typer här redan." Spinisters favorittaktik är att smyga sig på intet ont anande Autaboter, skrämma dem, flyga iväg ... och sedan återvända för att krossa dorn när de har garden nere. Hur denne enstöring lyckas överraska så många motståndare är en hemlighet som inte ens hans överordnade känner till. Men man misstänker att Spinister har utvecklat ett system ... en teknologi som gör honom osynlig ... som han vägrar att avslöja för sina kamrater ... bara för att han en dag kanske behöver använda det mot dem. Spinister är binärt kopplad till två nebulosier, Singe och Hairsplitter. Singe var playboy-son till en av Nebulos mest framträdande män. Han anslöt sig till Bedragarna strax efter det att han hade tillkännagivit att han sympatiserade med lord Zarak i kampen mot Zaraks nebulosiske rival, Galen och Autoboterna. Singe hyste varma känslor för Zaraks dotter, Llyra, en kärlek som dock inte var besvarad, eftersom hon hade lämnat honom för Galen. Singe såg sin chans att krossa Galen och därmed vinna tillbaka Llyra. Men när han väl hade tagit steget över till Bedragarna, fick han aldrig chansen att sätta denna plan i verket, vilket förvandlade honom till en bitter, ensam och hatisk krigare. Hairsplitter är bara glad över att få vara med i en organisation där han anser sig behövas. På Nebulos var han ekologisk effektivitetsexpert, vars jobb i första hand bestod i att påtala slöseriet inom de statliga verken på Nebulos. Han var inte särskilt populär bland sina kolleger. Han gick med på att binärt binda sig till Spinister när Lord Zarak berättade för honom att hans förmåga att hitta myglare skulle välkomnas av Scorponok, ledare för Bedragarna på Nebulos.

Egenskaper: Spinister förvandlas till en attackhelikopter utrustad med två batterier med automatiska partikelkanoner och två fjärrstyrda fusionsbomber. Hans maxhastighet är 900 km/tim och hans räckvidd är 200 mil. Singe förvandlas till en dubbelpipig atomdriven eldkastare. Han kan ändra hettan i flamman så att den kan göra allt från att lätt rosta en fiende med temperaturer på cirka 90 grader till att smälta ner en fientlig Autobot till en slagghög. Då är temperaturen uppe i över tusen grader. Hairsplitter förvandlas till ett dubbelt lasergevär. Han är välkänd för sin träffsäkerhet och lär ha etsat in sitt namn på en mikrochip tre kilometer bort med sin laserstråle. Spinister kan använda både vapnen som robot och som helikopter. Han kan även kombinera de två nebulosierna till ett supervapen.

Svagheter: Spinisters rotorblad har blivit känsligare efter 20.000 kilometers flygning utan service. Bladen skulle behöva renoveras för att förhindra att de spricker.

Publicerad i: Transformers 5/1990

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net