NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

MOTORMASTER

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: STUNTICON
FUNKTION: STUNTICONS LEDARE

"Dorn här hjulen kan krossa."

Typ: Det finns inget kallare och grymmare som rullar på vägarna än Motormaster. Han visar inte hänsyn mot någon, allra minst olyckliga människor som råkar köra i vägen för honom på motorvägen. Han klämmer sig fram brutalt genom alla trafikproppar - han skulle till och med köra över en barnvagn om den kom i hans väg. Han struntar i allt - det finns inget fordon som skulle klara en kollision med honom, utom kanske Autobotledaren Optimus Prime - och Motormaster skulle knappast erkänna det. Han ser faktiskt fram emot att få möta Optimus, så att han kan krossa denne och erövra titeln "Vägarnas konung", Hans Stunticon-kolleger darrar när de hör honom ge order med dundrande stämma. De hatar honom, men de fruktar honom för mycket för att trotsa honom.

Egenskaper: Som långtradare är Motorrnaster praktiskt taget omöjlig att stoppa. Vid topphastighet (200 km/t) kan han ramma ett sex meter tjockt betongblock och krossa det utan att ens förstöra sina lyktor. Som robot har han en enorm styrka, och så bär han en atomkrossar-kanon, som skjuter en högenergistråle av protoner som splittrar nästan alla material. Han går samman med de andra Stunticons och bildar jätteroboten Menasor.

Svagheter: Bortsett från att han drar mycket bränsle, så har Motormaster inga svagheter.

Publicerad i: Transformers 1/1989

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net