NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

JETFIRE

TILLHÖR: AUTOBOT
FUNKTION: LUFTFÖRSVARET

"Bland vetenskapens mysterier ligger nyckeln till seger."

Karaktär: Jetfire är den snabbaste av alla Autoboterna, och han är våghalsig, vilket gör honom benägen att i alla lägen kasta sig in i striden. Han behärskas av en enda tanke: han tror innerligt på att det enda sättet man kan besegra Bedragarna på är genom en mer avancerad Autobot-teknologi. Han är den förste i den nya generationen Autoboter, och därför är väl en sådan inställning ganska naturlig. Jetfire är dessutom skapad på jorden och har alltså inga minnen av hemplaneten. Han är starkt engagerad i saken, och detta engagemang kan endast mäta sig med hans stora intresse för vetenskaplig forskning.

Egenskaper: Som jet-fighter tillåter Jetfires unika rörliga vingar honom att starta som ett vanligt jetplan för att sedan dra bak vingarna och uppnå en hastighet av Mach 4.2. Med hjälp av dubbla superstarka jetrnotorer och dubbla tankar för flytande väte, kan Jetfire till och med nå ut bortom jordens dragningskraft. Med denna egenskap kan han fara iväg som en raket, skjuta upp genom atmosfären och vidare ut i rymden och, med en hastighet av Mach 29, dyka ner som en meteor (därav hans namn) en halv värld bort bara 30 minuter senare. Som robot och jetplan är han utrustad med fyra av varandra oberoende partikelstrålkano ner runt huvudet, och åtta värrnesökande attackrobotar.

Svagheter: Jetfires räckvidd är begränsad av hans bränsleförbrukning; varje transatmosfärisk tripp kräver tankning när han landar. Eftersom han är nyligen konstruerad av Arken, uppstår ständiga fel på rnekaniken och elektroniken i hans systern. Allt från en trasig radio till maskinhaveri ute i rymden har drabbat honom.

Publicerad i: Transformers 5/1987 (en annan version publicerades i 10/1989)

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net