NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

LANDFILL

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: TARGETMASTERS
MÄNSKLIG KOMPONENT: SILENCER OCH FLINTLOCK
FUNKTION: MATERIALTRANSPORT

"Äventyret kan dyka upp på de mest oväntade ställen."

Typ: Landfill kan inte förstå varför de andra Autoboterna håller sig undan honom. Han är vanligtvis en vänlig, glad, hårt arbetande och pålitlig figur ... vad är problemet, undrar han. Tyvärr behöver han bara titta i sina egna backspeglar för att få svar på sina frågor. En av de otrevliga sidorna med hans jobb är den vidriga stanken. Och Landfill gör inget för att minska den. Han lämnar ett spår av ruttna rester vart han än kör. Han är vanligtvis överhöljd med illaluktande smuts och dynga. Han är en veritabel rullande soptipp! Varken fina vinkar från vänner eller direkta order från överordnade kan få honom att förbättra sin personliga hygien. Men han röner Autoboternas uppskattning för sin önskan att utföra några av de mest komplicerade och vidriga transportuppdragen. Han kör gladeligen ett lass reservdelar eller giftiga sopor rakt igenom en korseld från fienden för att visa sina kollegor att även lortiga Autoboter har ett värde. Landfill är kopplad till nebulosierna Silencer och Flintlock. Silencer valde att gå igenom bioteknikproceduren, ville bli en Autobottargetmaster efter att ha bevittnat hur Scorponok-anförda Bedragare förstörde familjens hydrofoniska gård på Nebulos. En tyst man som en gång skydde tanken på att använda våld men som har blivit en av de bästa krigarna bland Autoboternas allierade nebulosier.
Flintlock är en ung man som gillar när det händer saker omkring honom. Han fann livet på Nebulos alltför stillsamt och kom ofta i klammeri med rättvisan. När Autoboterna hade landat på Nebulos och sökte nebulosiska frivilliga att hjälpa dem undanröja hotet från Bedragarna, såg Flintlock sin chans att få utlopp för sina aggressioner. Nu betraktas han som en av de tuffaste, modigaste och överraskande nog mest disciplinerade soldaterna bland Autoboterna.

Egenskaper: Landfill kan förvandla sig till en sopbil. Han transporterar enkelt 10 ton på sitt kraftiga flak. Maxhastighet: 120 km/tim och räckvidd: 60 mil. Silencer är biotekniskt bearbetad att omvandlas till ett ljuslöst, kraftigt protongevär. Han kan träffa mål på en mils avstånd. Flintlock kan förvandla sig till en pistol som avfyrar energistrålar som orsakar motrörelser i all metall de träffar. Detta medför en utmattning i metallen och kan få den att brista. Ett infrarött sikte ger Flintlock möjlighet att urskilja varma metallföremål som till exempel fientliga Bedragare med motorerna igång. Landfill kan använda Silencer och Flintlock både som robot och lastbil. De två nebulosierna kan gå samman och bilda ett vapen som har bådas egenskaper.

Svagheter: Landfill lämnar så tydliga spår efter sig och sprider en så kraftig odör att till och med den dummaste Bedragar-spårare kan följa efter och hitta honom.

Publicerad i: Transformers 5/1990

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net