www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

MOTORMASTER

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: STUNTICON
FUNKTION: STUNTICONS LEDARE

"Dorn här hjulen kan krossa."

Typ: Det finns inget kallare och grymmare som rullar på vägarna än Motormaster. Han visar inte hänsyn mot någon, allra minst olyckliga människor som råkar köra i vägen för honom på motorvägen. Han klämmer sig fram brutalt genom alla trafikproppar - han skulle till och med köra över en barnvagn om den kom i hans väg. Han struntar i allt - det finns inget fordon som skulle klara en kollision med honom, utom kanske Autobotledaren Optimus Prime - och Motormaster skulle knappast erkänna det. Han ser faktiskt fram emot att få möta Optimus, så att han kan krossa denne och erövra titeln "Vägarnas konung", Hans Stunticon-kolleger darrar när de hör honom ge order med dundrande stämma. De hatar honom, men de fruktar honom för mycket för att trotsa honom.

Egenskaper: Som långtradare är Motorrnaster praktiskt taget omöjlig att stoppa. Vid topphastighet (200 km/t) kan han ramma ett sex meter tjockt betongblock och krossa det utan att ens förstöra sina lyktor. Som robot har han en enorm styrka, och så bär han en atomkrossar-kanon, som skjuter en högenergistråle av protoner som splittrar nästan alla material. Han går samman med de andra Stunticons och bildar jätteroboten Menasor.

Svagheter: Bortsett från att han drar mycket bränsle, så har Motormaster inga svagheter.

Publicerad i: Transformers 1/1989