NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

TRAILBREAKER

GRUPP: AUTOBOT
FUNKTION: DEFENSIV STRATEG
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: TRANSFORMERS # 1

"En Autobot är inte bättre än bränslet i tanken."

Typ: "Ser ut som duvoidor som inte kan hitta sitt bo." Så beskriver Trailbreaker en fullskalig attack av en bataljon flygande Bedragare. Han finner ljus i allt, oberoende av situationen, och han är känd för att korsa Huffers optiska sensorer när denne är i viloläge. Till och med Huffer skrattade åt det. Han är Autoboternas hejarklacksledare. Men det finns en mörkare sida hos Trailbreaker. Han är den mest bränsleförbrukande Autoboten och en del tycker att han är en belastning för gruppen. Han har ofta anmält sig frivillig att bli kvarlämnad i krigssituationer i stället för att behöva bli transporterad tillbaka på grund av bränslebrist. Hans brist på självaktning är uppenbar för Autobotledaren Optimus Prime, som ständigt försäkrar honom om hans värde.

Egenskaper: Trailbreakers kraftfältsprojektor kan skapa en osynlig barriär med upp till 9 meters radie som motstår penetration från alla sorters projektiler, alla våglängder av elektromagnetisk strålning utom de med mycket hög styrka, temperaturer på upp till 800.000 grader Celsius. Ett oavbrutet anfall mot kraftfältet kan dock försvaga och förinta det. Trailbreaker bär en radiostörningssändare monterad i bakhuvet. Han kan sända signaler på 64 frekvenser samtidigt och använder ofta detta för att störa ut fientliga försök att störa kommunikationerna.

Svagheter: Hans höga bränsleåtgång och långsamma rörlighet gör Trailbreaker sårbar i vissa situationer. Han är ofta nedstämd over sina handikapp och glömmer bort sina plikter som en konsekvens av detta. Men hans mod och defensiva skicklighet är otvivelaktiga, han kan vanligtvis återfå sitt förstånd tillräckligt snabbt för att kunna rädda sig själv och sina bröder.


Den här faktasidan har översatts från engelska av Fredrik Åkerberg.

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net