NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

SHOCKWAVE

GRUPP: BEDRAGARNA
FUNKTION: BEFÄLHAVARE VID MILITÄRA OPERATIONER

"Tänk efter innan du handlar."

Typ: Av alla Bedragarna är Shockwave den kallaste, mest brutala och effektiva krigaren. Han går in i varje strid inte med sina kamraters blodtörst, utan med en forskares önskan att lösa problemet. Problemet är alltid det samma: Hur kan han använda sina resurser på bästa tänkbara sätt för att kunna eliminera störst antal fiender, alltså Autoboter? Alltför ofta finner han svaret. Han försöker ta över Megatrons roll som ledare för Bedragarna, inte av egoistiska skäl, utan för att hans logiska kretsar säger honom att så är bäst. Han anser att Megatrons maktbegär innebär ett hinder för honom i kampen mot ärkerivalerna, Autoboterna. Shockwave är övertygad att hans tid ska komma - och trots allt, hans tankar går alltid i logiska banor.

Egenskaper: Bland Bedragarna är det bara Megatron som har större makt än Shockwave. Hans totala kontroll över det elektromagnetiska spektret ger honom möjlighet, i form av strålpistol, att avfyra en förkrossande energistråle sammansatt på olika sätt: högenergiska explosiva gammastrålar, röntgenstrålar med vilka han kan se genom nästan vad som helst, bländande synligt ljus, superheta infraröda strålar med radiovågor som antingen kan sända meddelanden eller störa andra radiosignaler är bara några av alla vapen som Shockwave har att tillgå i strid. Eftersom Shockwave aldrig har omarbetats av Arken till jordanpassad storlek, är han ovanligt stor även för att vara robot från Cybertron. Han kan flyga både som robot och som strålpistol, och raketmotorerna sitter i hans stövlar (som robot) och i handtaget (som pistol).

Svagheter: Shockwaves krafter är begränsade av hans stora bränsleförbrukning. Han använder samma bränsle som sina Transformers-kollegor, men kan även använda radioaktiva bränslen i den lilla atomreaktorn han har inbyggd i sig. Även om han normalt styrs av sitt logiska tänkande, kan han ibland störas av emotionella tankeprocesser, särskilt i kontakt med människor.

Publicerad i: Transformers 5/1988.

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net