NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

GRIMLOCK

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: DINOBOTERNA
FUNKTION: TIDIGARE LEDARE FÖR DINOBOTERNA, NU LEDARE FÖR AUTOBOTERNA

"Bland vinnare finns det inga svaga individer!"

Typ: Den mest fruktansvärda och starkaste av Dinoboterna. Grimlock övertog ledarskapet över Autoboterna efter Optimus Prime. Innan han fick den ansvarsfulla posten, roade han sig med att göra järnfilspån av de flesta Bedragare som kom i hans väg. Grimlock är kall och skoningslös, och han har bara förakt till övers för dem som han anser vara svaga. Människor var något av det ynkligaste Grimlock visste, små och fysiskt svaga som de är, men nu har han delvis ändrat åsikt i den frågan. Han är otroligt duktig på slagfältet!

Egenskaper: Grimlock är den näst starkaste av Autoboterna. Bara Optimus Prime var på sin tid starkare - och till och med det kan diskuteras. Som Dinobot kan han krossa praktiskt taget vad som helst. Från stålkablar med en diameter på en meter till en robotarm eller ett robotben. Som robot är han beväpnad med ett energisvärd som kan skära genom en halv meter tjock armerad betong. Han har även rör för raketavfyrning.

Svagheter: Ingen, bortsett från arrogans och övermod. Inga fysiska svagheter.

Publicerad i: Transformers 8/1988 (under en period då Optimus Prime var död och Grimlock hade övertagit ledarskapet).

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net