NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

HOTSPOT

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: PROTECTOBOT
FUNKTION: PROTECTOBOTERNAS LEDARE

"Ju varmare det blir för dig, desto bättre känner jag mig!"

Typ: Hotspot tycker om att vara i händelsernas centrum. Oavsett om han ska släcka en brand eller vinna ett krig är han nöjd om han är sysselsatt hela tiden. Han följer en instinkt som uppenbarligen är starkare än de analyser som hans logiska kretsar producerar. Han har en karismatisk ledarstil som inspirerar de andra Protectoboterna till att spränga gränserna för vad de kan göra. Ändå har de svårt att hålla jämna steg med honom. Hans filosofi är att vara maximalt sysselsatt varje sekund av livet

Egenskaper: Som brandbil kan han köra i 150 km/t och han har en räckvidd på 1000 km. Hans brandslang skickar ut vatten, (eller andra icke frätande vätskor som alkohol eller olja) under högt tryck så långt som 1200 meter. Som robot har han en otrolig styrka. Han kan lyfta 30.000 kg. Han har en eldkulskanon som skjuter en 1000-gradig blå flamma 2,5 km upp i luften. Ett pansar som är legerat med vanadium-stål skyddar honom mot temperaturer upp till 2.500 grader. Tillsammans med de andra bildar Hotspot Defensor.

Svagheter: Ibland låser sig Hotspot i utfällt läge. Hans eldkulskanoner kan läcka och antända den flytande ammunitionen. Det är ofarligt för Hotspot, men det kan orsaka stora brandskador runtomkring honom.

Publicerad i: Transformers 10/1989

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net