NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

FANGRY

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: HEADMASTERS
MÄNSKLIG KOMPONENT: Brisko
FUNKTION: SPÅRARE

"Ledare är för dårar som behöver någon att följa."

Typ: Fangry är en orädd rebell med ett fruktansvärt språk. Idealiska egenskaper för en Bedragare, kan man tycka. Men när dessa drag normalt borde riktas mot Autoboterna, vänder Fangry sin vrede vanligtvis mot sin egen ledare! Denne nattvandrare gör automatiskt uppror mot alla auktoriteter och gör inte sällan utfall mot alla som är dumma nog att tala om för honom va han ska göra. Order som ges till Fangry tenderar att presenteras i form av frågor eller förslag, allt för att undvika det fruktansvärda raseri som annars normalt blir reaktionen. Hans överordnade inom Bedragarna har mer besvär med att styra honom än Autoboterna att strida mot honom! På Cybertron lurade Bedragarna ofta intet ont anande neutrala figurer att vidarebefordra order till Fangry, och sedan såg de på när han slet dessa budbärare i stycken. Fangry litar till hundra procent på sitt eget omdöme och sin egen taktiska förmåga. Om han inte får göra det på sitt vis, gör han det inte alls! När Fangry är binärt bunden till Brisko, en f.d. Nebulosisk kartograf med fotografiskt minne, en självisk typ, blir resultatet minst sagt ostadigt. Brisko tänker i första hand på sig själv i alla lägen, och när Fangrys emellanåt våghalsiga planer utgör ett hot mot dem, tar han över kontrollen över den delade hjärnan och lotsar dem bort från faran. Fangry hatar detta och vill regelbundet bli av med Brisko. Eftersom han är Fangrys huvud, är Brisko övertygad om att detta aldrig kommer att ske. Men de Bedragare som känner Fangry bättre än så är inte lika säkra på det!

Egenskaper: Som robot bär Fangry ett halvautomatiskt jonpulsgevär, som avfyrar en koncentrerad energistråle som kan smälta yttre pansarhöljen ochförstöra inre kretskort. Hans egen rustning är gjord av en mycket tät metallegering som gör den svår att tränga igenom. Som varg är Fangry inte lika väl skyddad men mycket rörligare, vilket gör honom svårträffad. Hans vingar ger honom möjlighet att flyga korta sträckor. Hans svans kan förvandlas till en luftkompressionskanon som producerar vindhastigheter på upp till 200 knop. Han är en bra spårare tack vare Briskos fotografiska minne, och han är i det närmaste omöjlig att fånga eller överraska.

Svagheter: Fangrys obändiga tro på sin egen förmåga, i kombination med hans ovilja att lyssna på råd gör att han ofta hamnar i farliga situationer. Hans soloraider kan förstöra noggrannt utformade stridplaner och resultera i att hans kolleger blir skadade. Han är illa omtyckt av de andra Bedragarna, och chansen att någon ska komma till hans undsättning är mycket liten.

Publicerad i: Transformers 4/1991

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net