NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

FORTRESS MAXIMUS

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: HEADMASTER
MÄNSKLIG KOMPONENT: SPIKE WITWICKY
FUNKTION: LEDARE FÖR JORDENS DEFENSIV
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: HEADMASTERS # 1 (Fortress Maximus), TRANSFORMERS # 38 (Spike Witwicky)

"Bered dig på strid men kämpa för fred."

Typ: Modig, tapper, måttlöst kraftfull, Fortress Maximus är en krigare utan jämförelse, men med en önskan om att aldrig behöva gå i strid igen. Hela sitt tidigare liv arbetade Fortress Maximus som arkitekt och blev skapare till många av Cybertrons stoltaste monument. Med sin förmåga att transformeras till väldiga konstruktionsbaser, många av hans skapelser var gjorda av han själv. Han lärde sig att bygga inte förstöra.
När kriget bröt ut tvekade han inte att använda sina talanger i strid genom att bygga om den ena konstruktionsbasen till en reparationsbrygga och den andra till en stridsstation. Men efterhand som kriget spred sig och han såg hur hans kreationer föll och ett oräkneligt antal liv gick förlorade i processen, började han inse hur meningslöst improduktivt kriget var. Han började slåss med endast ett mål i livet, att få ett slut på denna vansinniga kamp. Han skulle kriga, men endast vid yttersta behov och då endast för att rädda andra liv. Fortress Maximus fick inspiration från Optimus Prime, Fortress Maximus fortsatte sin nobla stil även efter att Optimus Prime försvann, han tog på sig Primes ansvar som Autoboternas ledare. Men efterhand som kriget fortsatte så bleknade Fortress Maximus ideal och hans vilja att fortsätta blev svagare för varje slag. Han började inse att han höll på att förlora sig själv, så han och en grupp Autoboter lämnade Cybertron och gav sig av till planeten Nebulos, en värld där de kunde leva i fred. Men Bedragarna och kriget förföljde dem. För att bättre kunna strida mot Bedragarna och övertyga nebulosierna om deras ärliga syften avlägsnade Fortress Maximus sitt huvud, och lät nebulosiernas ledare Galen ersätta det. Galen genomgick headmasterprocessen som genom bioteknik gav honom möjligheten att förvandlas till en återspegling av Fortress Maximus ansikte. Genom sin sinneslänk till Galen återfann Fortress Maximus sitt syfte. Kriget skulle inte vinnas genom att han vände ryggen åt det, så han återuptog striden, han slåss mer intensivt och för varje strid kommer han närmare sitt slutgiltiga mål ... slutet på all fientlighet.

När Galen blev dödad tog Spike Witwicky över som Fortress Maximus binäre partner. Spike, en högskolestudent, hade inga långdrivna planer på att fortsätta med denna roll och beslöt sig för att sluta. Men han har börjat lära sig att den binära bindningen ligger mycket djupt i hans medvetande och hans eget mod och engagemang kommer att testas till fullo.

Egenskaper: Både som robot och stridsstation är Fortress Maximus en vandrande vapenarsenal, med infällbara laserkanoner (som avfyrar en stark jonstråle kapabel att upplösa och göra interna kretsar obrukbara), dubbla automatiska maskingevärsbatterier (monterade på handleden i robotform), dubbla laser-styrda kanoner (monterade i underbenet), dubbla laserkanoner (med värmesökare som låser på målet) och ett fusionstärkt fotongevär vilket ger honom ett förstaklassens vapensystem. Hans stridsstation är fullt utrustad med kommunikation, detektorer och radarutrustning, medans hans reparationsplattform har vidsträckta återanpassade inrättningar för nästan vilken Transformer som helst och en mängd olika reservdelar. Från både reparationsbryggan och stridsstationen kan Fortress Maximus radiostyra de två fordonen Gasket och Grommet, och transformera dem till den radiostyrde krigarmekanismen Cog. Trots sin storlek är Fortress Maximus både mycket snabb och mycket stark. Trots hans till synes besvärliga och klumpiga gestaltning rör han sig med väloljad lätthet. Hans största tillgång är hans snabba intellekt och hans intresse inom oavbrutna taktiska diskutioner.

Svagheter: Fortress Maximus många delar kräver var och en en portion av hans koncentration, och kan ibland lämna honom helt sårbar mot anfall medans han styr Gasket och Grommet genom ett slagfält, han förlitar sig nästan helt på ett automatiskt försvarssystem för att skydda honom mot anfall. Om han blir obrukbar i robotform har han inget val utan att helt förlita sig på den mycket mindre och oändligt mycket sårbarare robotformen Cog. Förutom dessa små missar har Fortress Maximus inga kända svagheter.


Den här faktasidan har översatts från engelska av Fredrik Åkerberg.

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net