NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

DOGFIGHT

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: TRIGGERBOTS
FUNKTION: LUFTSTRID

"Skjut inte förrän du ser ljuset i deras ögon!"

Typ: Det är inte tillrådligt att flyganär Dogfight är uppe i luften. Han terroriserar vän som fiende. Han tar inga risker utan ger sig på till och med ickemilitära flygplan bara för att se till att de håller sig undan. Denne vilde, galne flygande kämpe gillar
att gå upp noskon mot noskon med sin motståndare i vad han kallar "en domedagsdans". Normalt börjar han inte skjuta förrän han är nära nog att se fienden i vitögat. Ibland förvandlar han sig till och med en kort stund till robot mitt uppe i luften, så att han kan slå till ordentligt mot ett fiendeflyg. Det krävs inte mycket
för att få hans bränsle att koka... han skulle gå till anfall mot en flock duvor om de störde hans radar. Optimus Prime har försökt lugna ner Dogfight genom att undervisa honorn i mekanisk meditation, en konst som lär ut hur man ska behärska sina elektriska purser i cortex-modulen. Hittills har resultatet varit försumbart. Dogfights aggressiva utbrott är djupt rotade. De härstammar från ett ögonblick av obeslutsamhet i ungdomen. Han stod vakt i sin by på Cybertron. Då fick han se en skvadron jetplan närma sig, just när en flygtanker med viktigt bränsle kom. Innan han kunde bestämma sig för om skvadronen var vän eller fiende, förstörde den tankern. Hela tiden stannade Dogfight kvar på marken. Utan bränslet tvingades många av hans grannar att ligga lågt en lång tid, och vissa har inte riktigt återhämtat sig än. Dogfight anklagar sig själv för den här tragedin. Ända sedan dess har han aldrig tvekat. Och han har aldrig stött på en Bedragare som han inte har velat tillintetgöra omedelbart.

Egenskaper: Dogfights vinguppbyggnad ger honom möjlighet att utföra de mest häpnadsväckande manövrer i luften. Ett utvecklat navigationssystem underlättar justeringar av hastighet, höjd och riktning i alla lägen. Hans maxhastighet är 2 500 km/tim och räckvidden är 5 000 km. Han är beväpnad med två fusionseldkastare, både som robot och flygplan. Som plan har han dem monterade i aktern, under vingarna, och på så sätt kan han överraska fiender som försöker smyga sig på honom bakifrån. Han lämnar normalt dubbla eldsflammor efter sig när han far fram över skyn. Hans vingspetsar är förstärkta och kan skära genom de hårdaste stållegeringar. En av hans favorittaktiker är att flyga så nära sin fiende att han med vingspetsarna kan skära av dennes vingar.

Svagheter: Dogfight är sårbar under vissa av sina mer dramatiska flygrnanövrer. Hittills har han lyckats klara sig från att störta, men det har emellanåt varit mycket nära.

Publicerad i: Transformers 4/1990

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net