NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

BRAINSTORM

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: HEADMASTERS
MÄNSKLIG KOMPONENT: ARCANA
FUNKTION: BIOKEMISK INGENJÖR

"Den starkaste tyrann kan inte krossa tankens frihet."

Typ: Brainstorm är så full av idéer att han ofta avslöjar nästa innan han är klar med den första. Hans hjärna tycks arbeta oavbrutet på högvarv. Till och med när han inte medvetet tänker kreativt, verkar en del av hans undermedvetna kretsar fortsätta på egen hand. Han avbryter ofta samtal med typiska ovidkommande, men briljanta, förkunnanden. På Cybertron kände han sig inte uppskattad efter förtjänst, eftersom krigare värderades högre där än robot-genier. Han tycker att Nebulos är en mycket bättre grogrund för hans idéer. Hans intressantaste bidrag hittills har varit grundidéerna bakom den binära koppingen mellan nebulosier och Autoboter. Arcanas geni är lite mer mystiskt. Nebulosiern utbildade sig till läkare och blev snabbt en berömd sådan, men han tyckte inte att jobbet var tillräckligt krävande, så han började studera Nebulos urgamla vetenskaper. Han blev med tiden mycket lärd inom områden som länge hade varit försummade, något som ogillades av hans läkarkollegor. Arcana kombinerade en del av de gamla kunskaper han fick med modern medicinsk vetenskap och löste på så sätt problemet med hur nebulosierna binärt skulle kunna förvandlas till de huvudlösa Autoboternas huvuden. Han arbetade med Brainstorm och realilserade med denne Fortress Maximus drömmar om Headrnasters.

Egenskaper: Som jetflyg har Brainstorm två kraftiga turbojetmotorer som ger honom en maxhastighet på 7 000 km/tim. Han bär två högenergi-photonpulskanoner på varje sida av nosen. Dessa kan han även använda när han är robot. Hans räckvidd är 11 000 km.

Svagheter: Brainstorms hjärna arbetar ibland så snabbt att han blir överhettad och kortsluter delar av sina hjärnkretsar. Som jetplan kan även hans jetmotorer överhettas och börja brinna. Om Brainstorm har tur, han kan då glidfyga till marken utan att krascha.

Publicerad i: Transformers 9/1989

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net