NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

PROWL

GRUPP: AUTOBOTERNA
FUNKTION: MILITÄR STRATEG OCH ANALYTIKER

"Logik är det ultimata vapnet."

Typ: Han är tyst, duktig och mycket lojal, men hans kanske värdefullaste egenskap är hans nästan oändliga tålamod. När Prowl har fått en uppgift, håller han på med den tills den är uppförd. Han arbetar med tillgängliga fakta, intet annat. Om han har några tvivel av någon form, kontaktar han Optimus Prime, sin chef, innan han fortsätter. Han hatar all sorts osäkerhet och strävar efter att sätta in allt han jobbar med i dess rätta logiska samrnanhang. Han tror bara på sådant som han kan förklara. På personlig nivå är han vänlig men inte särskilt social. Han är en lyssnare och yttrar sig oftast om någon säger något ologiskt. Då kräver han en förklaring.

Egenskaper: Prowl har det mest utvecklade Iogikcentret av alla Autoboterna och har förmåga att anaIysera varje stridssituation nästan omedelbart. Sedan kan han ge råd om bästa åtgärd. Till exempel kan Prowl observera 800 rörliga föremål, programmera in deras troliga rörelser och riktning och utifrån detta bestämma vilket motdrag som är det klokaste. Detta tar endast 0,5 sekunder. Från axelkanonerna kan han avfyra raketer som uppnår temperaturer på 12.000 grader celsius vid explosionsögonblicket. Han har även ett halvautomatiskt gevär som skjuter iväg kulor som innehåller starkt frätande syra. Räckvidd 300 meter.

Svagheter: Hans övertro logiken gör Prowl särskilt sårbar vid oväntade händelser. Irationella och oförklarliga situationer kan röra om i hans kretsar, ibland till den grad att hans mekaniska cortex-center upphör att fungera.

Publicerad i: Transformers 8/1989

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net