NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

SKULLGRIN

GRUPP: BEDRAGARE
UNDERGRUPP: PRETENDERS
FUNKTION: KRIGARE

"De som vågar trotsa mig kommer snart att falla!"

Typ: När Skullgrin ikläder sig sitt syntoplasmiska yttrehölje, blir han ett monster på mer än ett sätt! Som roboten Skullgrin är han kall och logisk i sin krigföring, men som Pretendern Skullgrin är han en brutal, otämjd förstörelsemaskin som inte slutar anfalla förrän allt är demolerat (eller någon lyckas stoppa honom). Hur och varför är fortfarande ett mysterium, men teorin är att hans yttre hölje har en egen personlighet, och när Skullgrin finns inuti detta, går han upp helt i det. De andra Bedragarna klagar dock inte. Det är välkänt att Skullgrin har en tendens att bli lite distraherad när han är ute på ett uppdrag eller är mitt uppe i en rasande strid. Jorden fascinerar honom, och han är mycket, angelägen att njuta av det goda denna planet kan ge, även om det innebär att han försummar sina plikter. Han är även ytterst fåfäng och gillar uppmärksamhet. Pretendern Skullgrin är helt annorlunda. Han låter sig inte hejdas eller skrämmas och går inte att förhandla med. När jobbet är gjort, när allt som finns kvar av hans fiende är en hög metallskrot, först då slutar han. Eftersom hans intelligens är en aning begränsad när han är förvandlad till Pretender, är Skullgrin alltid angelägen om att leda anfallen i striderna - och han drar sig aldrig någonsin tillbaka. Naturligtvis försöker ingen av hans Bedragarkamrater övertala honom att ändra sitt beteende. Trots allt, säger de, måste det ju finnas någon som är dum tillräckligt för att göra det! Ibland blir Pretendern Skullgrins uppförande lite väl besynnerligt, kanske som ett resultat av att två olika personligheter försöker samsas på samma nivå. Detta kan förklara hans förhållandevis godmodiga humör när han tillfälligtvis blev filmstjärna. Emellanåt kan han ha vissa kommunikationsproblem. När han är Pretender, kommunicerar Skullgrin ofta med en serie grymtningar och snörvlande läten.

Egenskaper: Som Pretender bär Skullgrin en fruktansvärd slaggskapande karbin ... dess värmestråle kan smälta metall som är upp emot 12 cm tjock... och ett rnetallskärande vibrosvärd. Det ständigt föränderliga energifältet runt svärdet gör att det både kan hugga sönder och förstöra kretsar samtidigt. Hans yttre hölje är mycket starkt och står emot artilleriträffar, och det förstärker hans styrka tiofalt. Skullgrin förvandlar sig till en kraftfull stridsvagn. Han kan avfyra energistrålar eller granater som exploderar uppe i luften och sedan skickar iväg dödligt splitter åt alla håll. Precis som alla Pretenders kan Skullgrin mentalt styra sitt yttre hölje när han inte finns inuti det. Han kan alltså förvandlas till två skilda krigare.

Svagheter: Skullgrin har knappast några egentliga svagheter när han är i sitt yttre hölje. Hans enda problem är bristen på intelligens. Det gör inte bara att han ibland har svårt att göra sig förstådd, utan han kan emellanåt gå upp så i striden att han är lika farlig för sina Bedragarkamrater som för sina fiender.

Publicerad i: Transformers 2/1991

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net