NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

SKYDIVE

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: AERIALBOTERNA
FUNKTION: LUFTSTRIDSSTRATEG
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: TRANSFORMERS # 21

"Endast genom att studera det förgångna kan vi vinna nutiden."

Typ: Skydive är mer intresserad av att läsa om jetplan än att vara ett. Det är troligare att han har blicken fäst i en bok om andra världskrigets luftstrider än att han själv är i lyften. Han är ingen ynkrygg - han är bara fascinerad av läran om luftburen krigsföring. Men även om han är en något motvillig medlem i Aerialbotteamet är han ovärderlig - hans kunskap som luftstridsstrateg är utan like. De övriga Aerialboterna vänder sig konstant till honom för att planera sin strategi, ett ansvar som den blygsamme Skydive ibland finner avskräckande. Hans största brist, om man nu kan kalla det så, är att han inte inser hur smart han verkligen är. Det tycker i alla fall alla i omgivningen.

Egenskaper: Skydives kapacitet att lagra information i hjärnans minnesbank är större än de flesta andra Transformers. Detta tillåter honom att omedelbart spela in alla flygrörelser han ser, och, inom sin designs begränsningar, härma dem själv. Sålunda är han kapabel att härma andra världskrigets flygaress teknik han studerat på film lika väl som en fågels glidflygande konster han själv sett. Av alla flygande Transformers är han troligen den skickligaste. Han har en maxhastighet på Mach 2,6 och en räckvidd på 230 mil. I flygplansform kan han avfyra laserstyrda missiler med en räckvidd på 13 mil. I robotform bär han ett vapen vars stråle avbryter molekylernas bindande kraft. Endast de objekt som hålls samman av de starkaste molekylära band undviker att smulas sönder till damm när de blir träffade av denna stråle. Han går samman med de övriga Aerialboterna och bildar då jätteroboten Superion.

Svagheter: Ibland när Skydive härmar ett annat flygplans konster överskrider han sina begränsningar. Detta resulterar ofta i motorstopp mitt i luften. Vanligtvis kan han återhämta sig innan han kraschar, men innan han lyckats få igång motorn är han totalt hjälplös.


Den här faktasidan har översatts från engelska av Fredrik Åkerberg.

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net