NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

LONG HAUL

GRUPP: BEDRAGARNA
FUNKTION: TRANSPORT

"En stridsfront är inte bättre än dess tillförselväg."

Typ: Long Haul är inte särskilt road i sin roll i striden mot Autoboterna, men han förstår vikten av den. Tillsammans med de andra Constructicons har han som uppgift att hjälpa till att bygga upp de massiva energi-installationer som Bedragarna behöver. Men han skulle hellre vara krigare i första stridslinjen. Han vet dock bättre än att berätta för någon om sin hemliga önskan - Megatron tillåter ingen av Bedragarna att ha egna åsikter i fallet.

Egenskaper: Som fordon kan Long Haul lasta upp till 90 ton och köra 160 mil i sträck. Han kan använda sig av en dubbel värmesökande robotramp. Som robot bär han en laserpistol. l kombination med de andra Constructicons fungerar han som kroppen på jätteroboten Devastator.

Svagheter: Long Haul är långsam och ibland ineffektiv på grund av att han är olycklig. Han är känslig för att de andra påtalar hans roll i kriget och är lätt att locka till slagsmål, som han normalt förlorar.

Publicerad i: Transformers 12/1988

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net