www.NTFA.net presenterar
Who's Who in the Transformers Universe

LONG HAUL

GRUPP: BEDRAGARNA
FUNKTION: TRANSPORT

"En stridsfront är inte bättre än dess tillförselväg."

Typ: Long Haul är inte särskilt road i sin roll i striden mot Autoboterna, men han förstår vikten av den. Tillsammans med de andra Constructicons har han som uppgift att hjälpa till att bygga upp de massiva energi-installationer som Bedragarna behöver. Men han skulle hellre vara krigare i första stridslinjen. Han vet dock bättre än att berätta för någon om sin hemliga önskan - Megatron tillåter ingen av Bedragarna att ha egna åsikter i fallet.

Egenskaper: Som fordon kan Long Haul lasta upp till 90 ton och köra 160 mil i sträck. Han kan använda sig av en dubbel värmesökande robotramp. Som robot bär han en laserpistol. l kombination med de andra Constructicons fungerar han som kroppen på jätteroboten Devastator.

Svagheter: Long Haul är långsam och ibland ineffektiv på grund av att han är olycklig. Han är känslig för att de andra påtalar hans roll i kriget och är lätt att locka till slagsmål, som han normalt förlorar.

Publicerad i: Transformers 12/1988