NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

MISFIRE

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: TARGETMASTER
MÄNSKLIG KOMPONENT: AIMLESS
FUNKTION: JAKTROBOT

"Bara skjut! Förr eller senare träffar du någonting!"

Typ: När Misfire skjuter tar hans Bedragarkollegor skydd. Trots att han hävdar att han siktar bättre än förr, är det ingen som tror honom. Men han kompenserar sin bristande skicklighet med obändig entusiasm. Han är en fruktansvärd motståndare som brinner av iver att få gå till attack. Han kastar sig in i striden vilt skjutande, och han slutar inte förrän ammunitionen är slut. Normalt har han då inte hunnit träffa något viktigt mål. Megatron uppskattar Misfire för dennes förmåga att sprida skräck omkring sig. "Eftersom Misfire så sällan träffar det han siktar på", säger Bedragarnas befälhavare, "är det allt han inte siktar på som bör ta sig i akt."

Misfire kombineras med Aimless, en f.d. konstruktionsingenjör från planeten Nebulos. Aimless är en slarvig skurk som förr tog emot mutor för att inte rapportera byggfusk till myndigheterna på Nebulos. När han insåg att polisen var honom i hälarna, tog han chansen när den gavs och allierade sig med Bedragarna. Han såg kompanjonskapet med Misfire som början på något nytt och lovande. Men när han fick möjlighet att biologiskt gå samman med, så att han kunde utnyttja dennes vapen, visade han sitt rätta ansikte. Till skillnad från Misfire bryr sig Aimless inte ens om att försöka sikta när han skjuter. Han struntar i det, precis som han struntar i allt annat.

Egenskaper: Aimless förvandlas till jonpartikelkanon. Han kan avfyra upp till 4.000 högenergiladdade partiklar genom sina två pipor. Misfire förvandlas till ett protondrivet jaktplan. Han är utrustad med pulsdopplerradar som ger honom möjlighet att hitta flygplan inom en radie av 1.100 km. Hans maxhastighet är 1.500 km/t, och hans räckvidd är 1.500 km. Han kan använda Aimless både som robot och plan.

Svagheter: Misfires och Aimless träffsäkerhet är undermålig. De träffar sällan en fiende förrän denne har träffat dem. Misfires aggressivitet och rörlighet kompenserar dock till viss del denna svaghet.

Publicerad i: Transformers 1/1990.

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net