NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

GOLDBUG

GRUPP: AUTOBOT
FUNKTION: SPIONAGE
UNDERGRUPP: THROTTLEBOTS

"För att lära känna andra måste man först lära känna sej själv!"

Typ: Trots att autoboten Bumblebees kropp förstördes, var hans hjärna in- takt. En ny kropp liknande den gamla men med vissa förbättringar byggdes. Men Bumblebee ville inte anta sin gamla roll igen. Hans dust med döden hade förändrat honom. Han var inte längre intresserad av att spela den söte, skämtsamma "Iillebrodern". Han njöt inte längre av de andra autoboternas ofta lite överlägsna attityd gentemot honom, nej, han accepterade den inte. Han fick nu en allvarligare sida. Man kan säga att han mognade. Så när han tog avstånd från sitt gamla jag, tog han även avstånd från sitt gamla namn - Bumblebee. Han ville ha en ny identitet. Han valde namnet Goldbug. Han är mer bestämd nu, en förändring som visar sig i hans avancemang till chef för Autoboternas spionage. Han är fortfarande en mycket positiv figur, men ibland kan han bli direkt dyster när han arbetar, och det kan resultera i att hans kolleger drar sig undan honom en aning. Han beter sig inte längre så som han tror att andra vill att han ska. Han är inte längre intresserad av att röna deras uppskattning. Han har insett att vad andra tycker om honom inte är lika viktigt som vad han själv tycker om sig. Och på sistone har han för det mesta varit ganska nöjd med sig själv. Och han är mycket tacksam över att han fick en andra chans.

Egenskaper: Goldbug är ännu energisnålare nu än när han hette Bumblebee. Han får ut upp till 2 1/2 gånger mer av en energienhet än någon annan Autobot. Han är snabbare och har större räckvidd. Han har extremt bra syn. Han är en utmärkt tjuvlyssnare. Han kan höra en knappnål falla på andra sidan av en tre decimeter tjock betongvägg. Han kan vistas under vattnet, i kyla och i extrem värme. Han opererar på högsta effektivitetsnivå mellan -80 grader och +80 grader Celcius.

Svagheter: Trots att han är starkare än han var som Bumblebee, är Goldbug fortfarande en av de fysiskt svagaste Autoboterna.

Publicerad i: Transformers 3/1990

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net