NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

BLURR

GRUPP: AUTOBOTERNA
FUNKTION: DATAKURIR

"Ju snabbare, desto bättre!"

Typ: Blurr är den snabbaste Autoboten i både handlingar och prat. Han pratar oavbrutet om ingen säger till honom att hålla klaffen. Och han är ett oöverträffat sändebud, för han kan leverera ett meddelande fortare än blixten. Ofta tvingas hans kolleger säga till honom att prata långsammare, för han talar ibland med en hastighet av över tusen ord i minuten och det kan ingen förstå. Han är ganska nervös ... och man skulle kunna kalla honom ett fullblod från Cybertron (stirrig som en galopphäst!). Men han är modig och lojal, och han gör vad man säger till honom, oavsett om det är farligt.

Egenskaper: Som robot har han en elektrolaser som vänder på polariseringen i fiendens mikrokretsar och därigenom gör denne orörlig. Han är mycket snabb och ser längre och smalare ut än de flesta andra Autoboter. Förvandlad till fordon är han en racerbil som ofta tränger igenom ljudvallen och tillryggalägger långa sträckor på nolltid.

Publicerad i: Transformers 7½ 1988

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net