NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

METROPLEX

GRUPP: AUTOBOTERNA
FUNKTION: STRIDSSTATION

"Mod är den grund man baserar segrar på."

Typ: Metroplex är urstark och den man förlitar sig till när alla andra vägar har provats. l strid är han en oerhörd tillgång, fullständigt orädd när han anfaller. Marken skakar när han släpper lös sitt artilleri. Men trots sin enorma kraft är Metroplex ytterst blygsam. Ofta anklagar han sig själv för att inte bidra tillräckligt i striden mot Bedragarna, något som hans kamrater finner nästan absurt. Metroplex roll hindrar honom ofta från att vara i främsta stridslinjen, och det stör honom väldigt. De andra Autoboterna uppskattar och tycker väldigt mycket om Metroplex. Deras vänskap och respekt är klara bevis på detta. Att veta att Metroplex backar upp dem är en oerhörd trygghet Som en Autobot en gång sa: "Det kvittar vad som händer oss andra, så länge Metroplex finns är inte kriget slut"

Egenskaper: Som robot har Metroplex en enorm styrka. Han kan lyfta 70.000 ton. Hans rustning är lika hård som de andra Transformers, det krävs en explosion för att åstadkomma en rispa i den. Han har högenergikanoner monterade på vänster axel - och en sändar och mottagar-antenn på höger axel. Hans bröstrnodul innehåller ett utrymme stort nog att härbärgera ett större fordon, och han har ramper som leder till förrådsavdelningar och reparationsavdelningar. Med hjälp av sin gedigna reparationsutrustning kan han serva fyra fordon samtidigt. Hans bakre vänstra torn förvandlas till en tank som kallas Slammer. Metroplex kan styra Slammer på ett område av 60 kilometer. Slammers kanon skjuter explosiva raketstyrda granater som når 3 kilometer bort. Scamper, den lilla sportbilen inuti Metroplex, har sidmonterade elektrokanoner som avfyrar 20.000 voltsstrålar. Som robot använder Scamper en högenergi-partikelpistol. Scamper har en maxhastighet på 200 km/tirn och en räckvidd på 80 mil. Six-Gun, den lilla roboten som är gjord av sex gevär och Metroplex centrala torn, är ett vandrande, talande artilleri-batteri.

Svagheter: Metroplex fristående enheter - Scamper, Slammer och Six-Gun - är alla relativt sårbara för anfall i jämförelse med Metroplex själv. Som stridsstation är Metroplex ganska tungrodd och det gör honom till en tacksam "måltavla", men hans vapenarsenal kompenserar honom mer än väl för det.

Publicerad i: Transformers 12/1988

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net