NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

HIGHBROW

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: HEADMASTERS
MÄNNISKOKOMPONENT: GORT
FUNKTION: ELEKTRONISK KRIGFÖRING

"Kriget är de obegåvades lekplats!"

Typ: Highbrow anser att krig är en barbarisk lösning på problem som endast de mest primitiva varelser tar till. Han tycker att civiliserade individer borde prata om sina meningsskiljaktigheter, något som han verkar ha en oändlig förmåga att göra. Hardhead hävdar att Highbrows röstkretsar drar lika mycket bränsle som alla de nebulosiska Autoboterna på ett år. Även om detta är en överdrift, pratar Highbrow mycket och använder många ord som ingen förstår. Till och med Chromedome finner det emellanåt fruktlöst att försöka förstå vad han menar. Highbrow anser sig intellektuellt överlägsen de andra Nebuloserna och Autoboterna. De tycker att han är en egotrippad snobb. Highbrows största besvikelse i livet är att omständigheterna har tvingat honom att delta i den sorts aktiviteter han föraktar mest - krig. Gort, Highbrows nebulosiska partner, är helt annorlunda. Han är en glad ung man som alltid har ett vänligt ord till övers för alla. Manad att skydda sin planet, lämnade han sitt enkla arbete för att bli en av Headmasters.

Egenskaper: Som helikopter har Highbrow två treblad-rotorer som hjälper honom att lyfta upp till 11 000 kg last, och, med hjälp av två små turbomotarer, kan ge honom en hastighet på 2 000 km/tim. Highbrow är en jethelikopter. Han är full av utrustning som kan avslöja, avlyssna och spela in fiendekommunikation. Han har en avancerad radar vars signaler kan skickas till markstationer, magnetiska, infraröda och ljudsensorer som avslöjar fienderobotar och farkoster, och en mängd försvarssystem till eget skydd

Svagheter: Ibland tar Highbrows jetmotorer över så att rotorerna sätts ur funktion, vilket kan medföra att han förlorar kontrollen i helikopterform. Highbrows motvilja mot att styras av Gort gör honom emellanåt svår att samarbeta med.

Publicerad i: Transformers 9/1989

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net