NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

THUNDERCRACKER

GRUPP: BEDRAGARNA
FUNKTION: KRIGARE
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: TRANSFORMERS # 1

"Det dödligaste vapnet är skräck."

Typ: Snabbt flygande högt bland molnen, blickar Thundercracker med förakt på varelserna nedanför. Han är fullständigt hånfull mot allt som inte kan lätta från marken och göra anspråk på skyn. Emellanåt uttrycker han detta förakt genom att dyka och attackera, lämnande flammor och förödelse när han tar sats uppåt. Han är ännu inte övertygad om vilket syfte han har att tjäna. Endast Bedragarkamraternas ord på att syfte är att erövra är deras födslorätt övertygar honom att fortsätta. Han är övertygad endast för att han vill vara övertygad. Helt utan känslor för föresats skulle Thundercrackers liv kännas outhärdligt.

Egenskaper: Precis som de övriga Bedragarjeten kan Thundercracker uppnå hastigheter på upp till 2400 km/h. Han har en förhöjd förmåga att skapa och kontrollera ljudexplosioner av bedövande magnitud som hörs inom en 300 kilometers radie. Han kan avfyra målsökande raketer med en räckvidd på 800 km som uppför sig på liknande sätt som en kryssningsmissil och har en sprängverkan på 1400 kg trotyl. Han har en axelmonterad automatisk brandkanon som med en hastighet av 100 skott per minut avfyrar värmeresistenta keramiska kulor som innehåller ett högexplosivt brandfarligt material som antänds vid träff.

Svagheter: Ett kvardröjande tvivel i Thundercrackers undermedvetna kommer ibland upp till ytan och hämmar hans effektivitet, speciellt när oskyldiga människoliv är utsatta. Vanligtvis tvingar hans rädsla för Bedragarledaren Megatron honom att bortse från detta tvivel.


Den här faktasidan har översatts från engelska av Fredrik Åkerberg.

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net