NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

BREAKDOWN

TILLHÖR: BEDRAGARNA
FUNKTION: SPANARE
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: TRANSFORMERS # 22

"Håll din optiska sensor för dej själv!"

Beskrivning: När Breakdown är bil, tror han att alla stirrar på honom. Inte bara levande varelser som andra Transformers och människor, utan andra bilar, stoppljus... ALLT mekaniskt. Tung trafik kan vara nervpåfrestande för honom. Hans kretsar blir ibland så överladdade av oro att han slutar fungera ordentligt. Roten till det hela är att han är orolig för att någon ska se vad han verkligen är - en främling i en underlig värld. Breakdown är konstant medveten om att han är annorlunda, och tanken skrämmer honom. Han skulle vara lyckligare om han var en människa - för då kunde han i största anonymitet passa in överallt och bättre bidra till att erövra jorden!

Egenskaper: Mullret från Breakdovvns motor när han är bil kan orsaka mekaniska fel hos andra fordon. Han kan färdas med en hastighet av 400 km/tim. Som robot använder han ett vapen av liknande typ - en ljudkanon - och får liknande resultat. Men med kanonen kan han sikta bättre, och effekten är mer förödande. l kornbination med sina vänner Stunticons bildar han jätteroboten Menasor!

Svagheter: Breakdowns självupptagenhet kan ofta påverka handlingar negativt, särskilt som spejare. Han har även vissa mekaniska brister - en läckande oljepump i både bil- och robotfunktion.

Publicerad i: Transformers 6/1987

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net