NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

BLOT

GRUPP: BEDRAGARNA
UNDERGRUPP: TERRORCONS
FUNKTION: SOLDAT

"Jag är inte så grym som jag ser ut ... jag är värre!"

Typ: Om det är någonting alla Autoboter och Bedragare håller med om, så är det detta: Blot är den vidrigaste av alla Transformers. Vart han går, lämnar han ett spår efter sig av illaluktande smörjmedel, som vanligtvis droppar ur flera olika leder i stort sett hela tiden. Många av hans Bedragar-kolleger njöt när han lämnade Cybertron och tog sin äckliga odör med sig. Blot har, inte helt oväntat, allvarliga mindervärdeskomplex och är socialt hämmad. Han vet att alla tycker illa om honom, men han kan inte ge svar på tal till dorn som hånar honom. Han är dum och brutal men extremt lojal ... en kvalitet som Terrorcons ledare Hun-Grr har upprnärksammat: "Jag önskar att jag hade fler krigare som luktar lika illa och lyder order lika bra som Blot".

Egenskaper: Som odjur kan han klättra uppför vilka väggar som helst med sina klor. Han utandas små brinnande moln. Både som robot och djur använder han en slempistol som avfyrar en ohyggligt illaluktande och irriterande rostframkallande vätska. Dess katalytiska bas reagerar med de flesta metaller och gör dem mjuka och böjbara som gummi. Han går samman med sina Terrarcon-kolleger och bildar jätteroboten Abominus. Men de andra Terrorcons vill ogärna acceptera Blot i detta sammanhang, eftersom han luktar
så illa.

Svagheter: Blots usla personliga hygien har flera negativa bieffekter. Hans påtagliga odör fungerar ofta som en fyrbåk som lockar oönskade besökare ... som till exempel fientliga Autoboter. Ett konstant läckage leder ofta till att vissa mekaniska funktioner krånglar. Ibland låser sig Blots leder, ibland överhettas hans motor.

Publicerad i: Transformers 3/1990

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net