NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

BRAWL

TILLHÖR: BEDRAGARNA
FUNKTION: MARKANFALL
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: TRANSFORMERS # 24

"Jag är skapad att slåss!"

Beskrivning: Brawl är högljudd! Vare sig han pratar, skjuter, eller bara rör sig, för han oväsen! Han gnisslar, bangar och bångar och irriterar alla i närheten, vän som fiende. Hur otrevlig som den sidan av honom än är, så menar hans kamrater att han har värre egenskaper. Han har ett eldigt temperament, och när han blir arg är han ohygglig att skåda. Men denna vrede, som driver honom, som gör honom så otrevlig att umgås med, gör honom även till en fruktansvärd effektiv krigare. Han är ingen de små gesternas robot. När han störtar fram darrar Autoboterna. Hans blotta närvaro kan paralysera dem. Om han inte alltid var så arg, skulle Brawl kunna uppskatta en sådan sak.

Egenskaper: Brawl har en enorm styrka och kan stå emot det mesta i konventionellt artilleri. Som tank kan han köra i 75 km/tim och har en räckvidd av 100 mil. Hans kanonrör kan skjuta iväg granater drygt 5 km bort med en explosiv kraft av 100 kg TNT. Hans dubbla ljudkanon skjuter kraftfulla, öronbedövande ljudstrålar på upp till 300 decibel. Han kan manipulera denna energi i stereo (därav de dubbla rören) och splittra allt från kristallglas till betongbunkrar! Som robot bär han en 10 megawatts elektronpistol. Han ingår tillsammans med sina Cornbaticon-vänner i den stora robotkonstruktionen, Bruticus.

Svagheter: Brawl kan omöjligt vara tyst, så han blir oftast beskjuten när han närmar sig en strid. Som tank kan hans kanontorn ibland låsa sig i ett visst läge... särskilt i dammiga omgivningar.

Publicerad i: Transformers 6/1987

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net