NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

BONECRUSHER

TILLHÖR: BEDRAGARNA
FUNKTION: FÖRSTÖRELSE
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: TRANSFORMERS # 10

"Slå och slå tills det bara finns stoft kvar!"

Beskrivning: Ett stenigt ödelandskap är Boneerushers ideal när det gäller naturen. Sällan finner han någon skönhet i något av människan eller naturen skapat. För honom är förstörelse mer än ett arbete - det är skön konst! Han älskar att visa sig duktig inför sina kamrater. Och Megatron inser att i denna robot har han en guldgruva när det gäller att snabbt erövra jorden och dess naturresurser. Bonecrushers inställning till världen runt omkring honom kan bäst summeras i hans personliga motto: "Allt är stoft - eller kommer att bli stoft när jag är klar med det!"

Egenskaper: Som fordon kan Bonecrusher utveckla en kraft av 400.000 kg/tum² vid en hastighet av 50 km/tim, tillräckligt för att slå ner den mest solida befästning! Hans tjocka titanstålhölje gör honom praktiskt taget osårbar. Han kan använda sig av en bombkastare med kort räckvidd vid sina rivningsattacker. Som robot bär han en laserpistol. Han ingår i den jätterobot som kallas Devastator, som bildas av ett antal Constructions.

Svagheter: Bonecrushers iver att förstöra resulterar ofta i demolering av skapelser som kunde vara av värde för Bedragarna. Han skadas ytterst sällan av nedrasande byggnader och liknande, men ibland kan han begravas totalt under bråten och fä svårt att ta sig loss själv.

Publicerad i: Transformers 6/1987

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net