NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

BOMBSHELL

TILLHÖR: BEDRAGARNA
FUNKTION: PSYKOLOGISK KRIGFÖRING

"Hjärnan är mitt slagfält!"

Karaktär: Vare sig det gäller människor eller robotar så blir resultatet detsamma - när BombshelI får grepp om en individ, är det osannolikt att denne någonsin mer kan tänka självständigt igen. Hans förmåga att förvandla fiender till hjälplösa "paket" gör denne Bedragare till en av de farligaste inom denna ondskefulla grupp robotar. Och Bombshells intresse för sitt offer tar inte slut med att han behärskar dennes sinne. Bombshell har en grym form av humor och njuter av att få sina motvilliga offer att utföra förnedrande handlingar. Denna perversa njutning delar han med sina skurkar till kamrater.

Egenskaper: I insektsform kan Bombshell utnyttja sitt begränsade format till att infiltrera bland människor. Han använder sin gadd för att injicera en liten "hjärn-granat" i människors huvuden. Den mikrokrets-styrda lilla "bomben" färdas med blodet tills den når hjärnan, där den öppnas och skickar ut tiotusentals små trådar. Dessa ansluter sig till olika nervbanor och förändrar nervimpulserna i hjärnan så att offret kan styras totalt av Bornbshell. Han har en flyg-räckvidd på en knapp mil i detta tillstånd. Som större robot använder han sin gadd på ungefär sarnma sätt mot andra robotar och kan således påverka deras kretsstyrda mentala funktioner. Enda skillnaden jämfört med hans beteende mot människor är att här pressar han gadden mot offrets huvud, låter en liten laserstråle rotera så att ett hål uppstår i skyddshöljet, och sedan kan han injicera sin hjärn-granat. Han har också en granatkastare monterad på huvudet. Denna kan skicka iväg en 25-kilos granat 1 mil bort med stor träffsäkerhet.

Svagheter: Om en av Bombshells fiender lyckas avlägsna en av hans hjärn-granater, kan han använda den till att skicka falska signaler tillbaka till Bombshell. Vissa metaller kan inte hans laser tränga igenom. Ofta gör Bombshell misstaget att leka med ett av sina offer, i stället för att vara på sin vakt mot Autobot-anfall.

Publicerad i: Transformers 5/1987

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net