NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

BLAST OFF

GRUPPTILLHÖRIGHET: BEDRAGARE
UNDERAVDELNING: STRIDSENHETEN
FUNKTION: RYMDKRIGARE

"Jag krossar Autoboter med glädje!"

Karaktär: Blast Off deltar inte i de andra Bedragarnas normala stridsövningar, utan han svävar omkring i rymden och känner sig klart överlägsen alla övriga Transformers. Han utstrålar en självsäkerhet som är påfallande och tycker att de andra är alltför oviktiga för att över huvud taget bekymra sig om dem. Han verkar lycklig över sin lott, där han svävar hundratals mil ovanför sina kamrater. Men lyckan är en aning falsk, en mask han har för att dölja hur ensam han känner sig. Hans överlägsna beteende förhindrar att andra Bedragare ska se hur han verkligen känner sig. Men detta påverkar inte hans stridsduglighet - för uppifrån sin position i rymden är han fruktat effektiv och skapar stor förödelse. Kanske för att hans mål är så avlägsna, kanske för att han bara är sådan. Blast Off känner inga samvetskval över vad han åstadkommer.

Egenskaper: Som rymdskyttel kan Blast Off färdas i 40.000 km/tim och stanna i rymden upp till åtta månader. Från sin noskon kan han avfyra kraftfulla röntgenstrålar i laserform som kan bränna hål i en raket 20.000 km bort eller träffa en Autobot på marken. Vapnets effektivitet sätts ner till 80% av jordens atmosfär. Han har även en utrustning som ger honom möjlighet att kommunicera med Bedragare nere på jorden. Som robot använder han sig av en ionisk skjutare, som avfyrar strålar som avbryter elektricitetsflödet hos alla former av apparater. Med sin kamrat, Combaticons, bildar han jätteroboten, Bruticus.

Svagheter: Blast Off har svårt att träda in i jorden atmosfär. Hans värmesköldar fungerar dåligt och spricker ofta, så att han utsätts för livsfara. Han är också relativt sårbar för de flesta former av artilleri.

Publicerad i: Transformers 4/1987.

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net