NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

BLUE STREAK

GRUPPTILLHÖRIGHET: AUTOBOTERNA
FUNKTION: ARTILLERIST

"Jag har aldrig mött en Bedragare med NÅGOT försonande drag!"

Karaktär: Blue Streak är en skrytmåns utan like, och för det mesta är det bara tomt prat han bombarderar de andra Autoboterna med. Men trots allt bidrar den här ovanan till att lätta på stämningen bland kamraterna. Hans ohämmade skryt har en funktion för honom själv också. Det får honom att låta bli att tänka på katastrofen som drabbade honom hemma på Cybertron... Blue Streak blev vittne till hur hela hans hemby förintades av Bedragarna... Han var den ende som överlevde.
Trots sin tunga beväpning är Blue Streak ingen typisk soldat, men det som hände på hemplaneten har fått honom att kasta sig in i stridens hetta, och hans hat gör honom till en farlig motståndare. Optimus Prime är väl den ende som känner Blue Streak ordentligt och förstår honom. Optimus tillit och vänskap är Blue Streaks bästa stöd i dessa svåra tider.

Egenskaper: Som sportbil är Blue Streak en av de snabbaste på jorden. Han kan hålla en genomsnittshastighet på 240 km/tim i tolv timmar i sträck! Som robot är han beväpnad med två raketgevär monterade på axlarna. Varje raket innehåller fyra atomstridsspetsar med en räckvidd av ca tio kilometer. Även om laddningarna inte är särskilt stora, kompenseras detta av en stor träffsäkerhet. Maximal felmarginal är 5 meter! Blue Streak är också utrustad med ett gevär som kan tillintetgöra en stridsvagn på 10 kilometers avstånd. Spänningen i geväret är på hela 10.000 volt!

Svagheter: Blue Streaks största svaghet är hans instabila mentala tillstånd. Under vissa perioder gör detta honom nästan helt stridsoduglig.

Publicerad i: Transformers 4/1987 (med Blitzwings bilder)

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net