NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

AFTERBURNER

GRUPP: AUTOBOT
UNDERGRUPP: TECHNOBOT
FUNKTION: SKYTT
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: HEADMASTERS # 1

"Att följa en ledare leder ingen vart."

Typ: Afterburner blir snabbt förargad och går ännu snabbare till anfall, så han är inte typen som sitter och väntar på order. I trygg förvissning om att hans kraftiga rustning skyddar honom, älskar han att trampa gasen i botten och plöja genom fiendens linjer, vilt skjutande omkring sig. Men hans trotsighet slutar inte här. Han är vanligtvis mycket osamarbetsvillig mot alla och hans dåliga humör gör det bara värre. Han är helt och hållet en tålamodskrävande maskin. Technobot-ledaren Scattershot påföljd blir ofta att utvisa Afterburner ur gruppen och sätta denne på fostringsanstalt periodvis. Detta gör bara Afterburners hat mot auktoritära figurer större och särskilt hans hat mot Scattershot. Afterburner kör ofta iväg på egen hand och hamnar ofta i problem som inte har med kriget att göra. Afterburner är en rebell med ett mål, men han väljer oftast att ignorera detta.

Egenskaper: Som motorcykel använder Afterburner en raketmotor till att höja sin maxhastighet till 720 km/h i flera minuter åt gången. En mycket seg substans avsöndras från hans däck och ger honom möjligheten att köra uppför alla lodrätta väggar utom de som är helt spegelblanka. Han bär på två laserstyrda brandbombsmissiler och en snabbskjutande plasmapuls-kanon, denna kanons energiskott detonerar vid kontakt med målet. Som robot använder han en halv-automatisk sonisk pistol med infrarött sikte. Han går samman med de andra Technoboterna och bildar superroboten Computron.

Svagheter: Afterburners våldsamma och trotsiga natur arbetar oftast emot honom. Han hamnar ofta i situationer där han är i kraftigt numerärt underläge. Han råkar ofta illa ut på grund av sitt dåliga uppförande. Han får ofta fler skador själv (på grund av den kraftiga rekylen från hans egna vapen) än vad hans fiender gör, när han får ett av sina skytteanfall.


Den här faktasidan har översatts från engelska av Fredrik Åkerberg.

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net