NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

QUICKMIX

GRUPP: AUTOBOTERNA
UNDERGRUPP: TARGETMASTERS
MÄNSKLIG KOMPONENT: RICOCHET OCH BOOMER
FUNKTION: KEMIST

"Ju snabbare, desto bättre!"

Typ: Quickmix var en tankspridd professor på Computechnic-institutet för microprocessorteknologi på Cybertron när striderna mellan Autoboter och Bedragare blossade upp för miljontals år sedan. Hans specialitet var att utveckla nya material som hade energiförmedlande egenskaper, en teknologi som i fel händer skulle kunna användas till framställning av livsfarliga vapen. Trots att han inte ville ha något med kriget att göra, kände sig Quickmix nödsakad att gå med Autoboterna, sedan Bedragare vid upprepade tillfällen hade gjort räder mot hans laboratorium. Men som en avskedspresent riggade han upp en fälla som skulle få hela laboratoriet att explodera nästa gång någon försökte ta sig in i det. Inte långt senare återvände han. Quickmix kunde inte hitta tillräckligt många delar av Bedragar-banditerna för att ens göra sig ett armband till minne av händelsen. Han uppnådde strax stor popularitet bland sina nya Autobot-kamrater. Numera är han känd dels för sin brist på tålamod, dels för sina briljanta uppfinningar. Han hittar ständigt på nya formler och apparater att använda mot Bedragarna. Han är faktiskt så upptagen med att sätta igång nya projekt att han sällan hinner fullfölja de gamla.
Quickmix är kopplad till nebulosierna Ricochet och Boomer. På Nebulos var den livlige Ricochet en känd skulptör som kombinerade landskap och växter för att skapa en naturlig konstform. När Bedragarna hade trampat ner en del av hans stora verk, anslöt han sig till Autoboterna. Som så många andra konstnärer har Ricochet svårt att ta kritik i alla former.
Boomer är Ricochets ultimata motsats vad det gäller personlighet. Han är varm, vänlig, generös ... och det är ett nöje att umgås med honom. Han talar aldrig illa om någon, inte ens Bedragare. Som chef för Konsumenternas Klagomålsbyrå på Nebulos lärde han sig att inte ta illa upp för någonting. Han ansåg att om han på ett lyckat sätt kunde ta hand om tusentals ilskna medborgare, borde det inte vara någon konst att se till att några få dussin Bedragare inte lyckades erövra hans värld. Så han anslöt sig till Autoboterna.

Egenskaper: Quickmix förvandlar sig till en bil som vid första anblick liknar en vanlig cementblandarlastbil. Men i verkligheten innehåller hans blandartank ett sofistikerat system av sensorer, mätare och katalytiska medel, som ger honom möjlighet att skapa en oändlig mängd olika kemiska föreningar och metallegeringar. Han använder många av sina uppfinningar till att förbättra Autoboternas rustningar och vapen. Som bil har han en maxhastighet på 250 km/tim och en räckvidd på 75 mil. Ricochet är biotekniskt behandlad för att kunna förvandla sig till ett automatiskt maskingevär som avfyrar titankulor som tränger igenom i princip alla metaller. Boomer kan förvandla sig till en ljudpulskanon som skickar ut koncentrerade ljudenergivågor. Ricochet och Boomer kan även gå samman och bilda ett vapen som har bådas egenskaper.

Svagheter: För att fungera på bästa vis måste Quickmixs tank rotera ständigt. Men den fastnar ofta. Vid sådana tillfällen, om den innehåller flyktiga kemikalier, kan tanken ... och Quickmix ... skadas allvarligt.

Publicerad i: Transformers 5/1990

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net