NewsTransformers movie seriesWWTFU Character profilesStore
Who's Who in the Transformers Universe

GROTUSQUE

GRUPP: AUTOBOT
UNDERGRUPP: MONSTERBOT
FUNKTION: MILITÄR STRATEG
FÖRSTA FRAMTRÄDANDE: JUST HÄR

"Om det inte är roligt att göra, så är det inte värt att göra."

Typ: Allt är ett skämt för Grotusque, och... som han säger... varför skulle det inte vara det, när det enda som skrämmer honom är när han ser sig själv i spegeln! Även om han inte betvivlar att Primus såg honom som en del i en stor och ädel plan, undrar han vad hans skapare tänkte på när han åstadkom den varelse han kan förvandla sig till. Lite för mycket höggradig energon natten innan, det är Grotusques åsikt! Denna stolliga, vanvördiga livsinställning är lika lockande som irriterande för hans Autobot-kamrater. Ibland, men bara ibland, önskar de att Grotusque kunde ta någonting på allvar. Till och med under en hård strid, i svåra nödsituationer, skämtar han. Men det är inte för att dölja sin rädsla... Grotusque är inte bara en första klassens krigare, hans mod är legendariskt. Nej, det är att Grotusque ser livet i stort som ett skämt, och därför ser han ingen anledning att ha en annan inställning till döden. "Varför skulle inte krig kunna vara roligt?" har han hörts säga. "Om det inte var det, skulle jag hata att syssla med det!" Han kan lyckas ta lite lätt på sina uppgifter, men Grotusque är en briljant strateg med ett skarpt och analytiskt sinne som perfekt passar för en varelse i hans ställning.

Egenskaper: Grotusque är inte våldsamt stark, men ytterst strävsam, och hans skarpa hjärna gör honom till en fiende att räkna med. Han har en specialbyggd vaporator som kan förgasa en fiendes bränsle, så att denne blir overksam. Som robotdjur har han huggtänder i en legering som är långt ifrån oförstörbar. Han kan flyga (med hjälp av sina vingar) i en hastighet runt 75 km/tim. Men det är både omständligt och drar mycket bränsle, och han föredrar att använda sina kraftiga bakben att hoppa med. Han kan ta skutt på cirka 5 km.

Svagheter: Grotusque ogillar sin andra skepnad (djurvarelsen) och förvandlar sig inte till denna i onödan. Detta leder till att han ofta ger sig in i strid i den mer sårbara robotformen, vilket ökar risken för skador. Grotusques vingar är dessutom ömtåliga och kan lätt förstöras.

Publicerad i: Transformers 5/1991

Disclaimer: This website is not created or run by either Hasbro, Kenner, Takara, Marvel Comics, Dreamwave Productions, Devil's Due Publishing, Titan Books, DK Publishing, IDW Publishing, Atari, Melbourne House, DreamWorks SKG, Paramount Pictures, or any other company whose characters or products are mentioned on the website. It is in no way intended to infringe on the copyrights and trademarks of these companies; it has been created for informational and entertainment purposes only.
Webmaster: Lars Eriksson, groundsplitter@ntfa.net